Vrijspraak voor gebruik gsm in de wagen

Vrijspraak voor gebruik gsm in de wagen De heer X.¬†ontving een proces-verbaal en een uitnodiging tot betaling van een minnelijke schikking wegens¬†het beweerdelijk gebruik van een draagbaar toestel in de wagen. Hij betwistte de overtreding echter door in zijn antwoordformulier aan te geven dat hij zich in de betreffende periode niet in Antwerpen bevond en…