Betwist uw boete

Een boete is geen definitieve beslissing over de ernst van uw overtreding. Het is een straf die werd opgelegd door het parket op basis van de gegevens in het politiedossier, en op basis van de wet. U mag die boete altijd betwisten.

Wat bij een minnelijke schikking?

In sommige gevallen (vooral bij kleinere overtredingen) stelt het parket u voor om een minnelijke schikking te betalen. Zo’n minnelijke schikking is een gunst van het parket. U hebt dus geen poot om op te staan als u géén voorstel tot minnelijke schikking kreeg.

U mag ingaan op het voorstel en betalen met het overschrijvingsformulier. Maar u moet dat niet. Pas op: zodra u betaalt, verliest u alle rechten om de opgelegde geldsom te betwisten. Om welke reden dan ook. In dat geval bent u akkoord gegaan met het voorstel.

Bent u het niet eens met het voorstel? Vindt u dat u geen overtreding begaan hebt? Of denkt u dat het voorstel te hoog ligt? Dan mag u zich verzetten. Op dat moment zal de zaak naar de politierechtbank doorverwezen worden, en krijgt u een dagvaarding in de bus.

Vraag raad aan gespecialiseerd advocaat Jorgen Van Laer over uw minnelijke schikking.

Wat bij een dagvaarding?

U krijgt een dagvaarding als u niet inging op de minnelijke schikking, of als het parket oordeelt dat uw overtreding zwaar genoeg is om ze meteen voor de rechtbank te brengen. Op dat moment geldt het voorstel tot minnelijke schikking niet meer, maar zal het parket een straf vorderen tegen u.

Bij een dagvaarding laat u zich altijd best bijstaan door een advocaat. Die kent de gebruiken van de rechtbank en weet welke argumenten het meest kans op slagen maken. Hij is ook in staat om uw verhaal op een juridische manier te pleiten voor de rechtbank. Zo maakt u meer kans op een lichtere straf.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Dan is uw advocaat gratis!

Vraag gratis advies aan onze advocaten.