Eén van de grootste nieuwigheden van de wet van 6 maart 2018 betreft het alcoholslot.

Verplichting

Voor feiten vanaf 1 juli 2018 is de Politierechter verplicht een alcoholslot op te leggen bij een alcoholconcentratie vanaf 0,78 mg/l uitgeademende alveolaire lucht, ofte 1,80 promille.

De rechter kan hier slechts van af wijken mits een bijzondere morivering.

Het alcoholslot is verplicht voor het voertuig waarmee de overtreding werd begaan. Wel kan ook hier de rechter gemotiveerd van afwijken en een bepaalde voertuigcategorie aanwijzen.

Herhaling

Tevens zal een alcoholslot opgelegd worden bij herhaling binnen de drie jaar, te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan én indien de ademanalyse telkens een alcoholconcentratie van minstens 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse telkens een alcoholconcentratie van ten minste 1,2 gram per liter bloed aangeeft.

Inbreuk op verplichting

Het besturen van een voertuig zonder het opgelegde alcoholslot is strafbaar met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 4.000 tot 16.000 euro. Tevens zal een rijverbod opgelegd worden dat minstens even lang is als de duurtijd van het alcoholslot.