Bijzondere bewijswaarde proces-verbaal

Het belangrijkste document in het dossier van uw verkeersovertreding, is het proces-verbaal. Dat is de weergave van de feiten zoals ze door de politie vastgesteld zijn. De wet kent aan dat proces-verbaal een bijzondere bewijswaarde toe.

 

Bijzondere bewijswaarde pv

De feitelijke vaststelling van de agenten in het proces-verbaal heeft een bijzondere bewijswaarde. Dat wil zeggen dat de rechter meer geloof moet hechten aan hun versie, dan aan de uwe. Anders gezegd: uw woord is minder waard dan dat van de agenten die het proces-verbaal hebben opgesteld.

Uiteraard mag u de versie van de politie betwisten. U moet dat ook als u recht in uw schoenen staat. Maar om dat goed te doen hebt u extra bewijzen nodig: foto’s, getuigen, tekeningen, argumentaties, …

Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team zijn sterk in het verzamelen van dat bewijsmateriaal om uw zaak verder te helpen. Neem contact op met onze gratis advocaten.