Particulieren

Bestuurders op wiens naam het voertuig is ingeschreven worden geacht de verkeersovertreding te hebben begaan

U zal als eigenaar van het voertuig verplicht zijn de identiteit mee te delen van de werkelijke bestuurder ten tijde van de feiten.

Het niet meedelen van deze identeit wordt streng bestraft:

een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar; en/of

een geldboete van 400 tot 32.000 euro

mogelijkheid tot opleggen rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar (of zelfs levenslang)

Bij herhaling binnen de 3 jaar kunnen deze straffen verdubbeld worden.

Rechtspersonen

Dezelfde mededelingsplicht geldt voor rechtspersonen op wiens naam het voertuig is ingeschreven. De kennisgeving dient te geschieden binnen 15 dagen na ontvangst van het antwoordformulier.