Boete voor ongeval met stoffelijke schade

Een ongeval veroorzaken is strafbaar als u bent ingereden op een hindernis die u had moeten voorzien. Het maakt niet uit of er een andere wagen betrokken is in het ongeval of niet: de boete blijft gelijk. U riskeert wél een bijkomende veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag als u ook slachtoffers maakte.

Neem geen risico bij uw verdediging. Vraag gratis juridische bijstand.

De interpretatie van de wet in de praktijk

Als bestuurder moet u uw wagen altijd onder controle hebben. Reed u in op een hindernis die u kon voorzien (een tegenligger, een paaltje, …), dan bewijst dat het omgekeerde: dat u uw wagen niet onder controle had.

De wet is vaag en voor interpretatie vatbaar. Een duidelijke argumentatie is dus van kapitaal belang om uw boete zo laag mogelijk te houden.

Vraag bij ons gratis juridisch advies.

Welke boete staat u te wachten?

Niet kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis, is een overtreding van de tweede graad. U riskeert de volgende straffen straffen:

  • Boete: tussen € 160 en € 2.000;
  • Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar is mogelijk
  • Jonge bestuurders (minder dan twee jaar houder van een rijbewijs) krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen bij drie overtredingen in één jaar.

Uw boete wordt verdubbeld als u een tweede keer een ongeval veroorzaakt binnen de drie jaar.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Minnelijke schikking aanvaarden of niet?

De kans is groot dat het parket u een voorstel doet om de zaak te regelen met een minnelijke schikking. Ga daar alleen op in als u geen verweer wilt voeren tegen uw boete. De minnelijke schikking houdt in dat u een bedrag betaalt en niet gedagvaard wordt. Dit bedrag wordt bepaald door het parket. Indien u dit bedrag niet betaalt, zal u worden gedagvaard voor de politierechtbank.

Bijkomende straf bij gewonden of dodelijke slachtoffers

De rechter kan u bijkomend veroordelen voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag. De straffen hiervoor zijn:

  • Bij onvrijwillige slagen en verwondingen: een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en/of een geldboete van € 400 tot € 8.000;
  • Bij onvrijwillige doodslag: een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en/of een geldboete van € 400 tot € 16.000;

U hebt zeker een advocaat nodig om uw straf zo laag mogelijk te houden. Vraag hier gratis juridische bijstand.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode of Verkeersreglement)

Artikel 10.1

1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen.
2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.
3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 29§1 derde lid

De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap of uit gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de tweede graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 20 euro tot 250 euro.

Strafwetboek

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.