Parkeren op een gehandicaptenplaats

Een parkeerboete is een heel vervelende boete. In sommige gevallen kan die boete heel hoog oplopen: tot 1750 euro. Het is belangrijk dat u zich tegen de boete verzet als u meent dat u daarvoor grondige redenen hebt. Vraag zeker gratis advies aan de gespecialiseerde advocaten van Mijnboete.

Wat betekent het verbod van parkeren op een gehandicaptenplaats?

In de meeste gevallen is het duidelijk dat een parkeerplaats voorbehouden is voor personen met een handicap. De typische borden geven aan welke plaatsen voor deze personen zijn voorbehouden. Het is verboden om op deze plaatsen te parkeren. U mag enkel parkeren op deze plaatsen als u in het bezit bent van een speciale kaart die hier toestemming voor geeft.

Uw boete in verband met parkeren op een gehandicaptenplaats berekenen

Parkeren op een gehandicaptenplaats is een overtreding van de tweede graad. De straffen voor een overtreding van de tweede graad zijn:

  • Boete: tussen 20 en 250 euro. Houdt er rekening mee dat deze moet worden vermenigvuldigd met de opdeciemen.
  • Rijverbod is mogelijk
  • Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen bij drie overtredingen in één jaar

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een parkeerboete in verband met een plaats voor een persoon met een handicap? Dan verdubbelen de boetebedragen. Verzet u tegen uw boete. Vraag gratis advies aan het gespecialiseerde team van advocaat Jorgen Van Laer.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.

Minnelijke schikking

Veel parkeerboetes worden door het parket afgehandeld met een minnelijke schikking. U krijgt dan een overschrijvingsformulier in de bus met de vraag om uw boete meteen te betalen. Het bedrag van deze minnelijke schikking wordt bepaald door het parket. Doet u dat? Dan moet u niet voor de politierechter verschijnen. Doet u dat niet? Dan zal u alsnog gedagvaard worden voor de politierechtbank. Maar pas op: bij een minnelijke schikking mag u geen verweermiddelen aanvoeren. Als u dus denkt dat uw boete onterecht werd gegeven, betaalt u de minnelijke schikking best niet.
Neem in dat geval zeker contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn medewerksters voor gratis advies.

Bijzondere bewijswaarde proces verbaal

Het proces verbaal van de agent die uw parkeerboete uitschreef, heeft een bijzondere bewijswaarde. Dat wil zeggen dat zijn versie van de feiten altijd belangrijker zal zijn in de rechtbank dan uw eigen versie.

Tenzij u de versie van de agent kunt weerleggen met bewijsmateriaal. In dat geval kan uw parkeerboete uiteraard ongedaan gemaakt worden.

Krijg gratis advies van advocaat Jorgen Van Laer bij het verweer tegen uw parkeerboete.