Boete voor aanzetten tot rijden zonder rijbewijs

Spoort u iemand aan om met een wagen te rijden terwijl u weet dat die persoon niet over het juiste rijbewijs beschikt? Dan maakt u zich schuldig aan een misdrijf waarop forse boetes staan. Ook de chauffeur zélf riskeert vervolging voor rijden zonder rijbewijs.

Wilt u de straf zo veel mogelijk beperken? Vraag gratis raad aan onze specialist ter zake, advocaat Jorgen Van Laer.

Wat verstaat de politie onder aanzetten tot rijden zonder rijbewijs?

Een typisch voorbeeld van aanzetten tot rijden zonder rijbewijs: een werkgever die zijn medewerker vraagt om met een lichte vrachtwagen te rijden (rijbewijs C) terwijl die werknemer alleen een rijbewijs B heeft.
In dit geval riskeert u allebei een boete: de werkgever voor aanzetten tot rijden zonder rijbewijs, en de werknemer voor rijden zonder geldig rijbewijs. Deze boetes kunnen hoog oplopen.

Welke boete riskeert u?

Voor het aanzetten tot rijden zonder rijbewijs riskeert u een geldboete van € 800 tot € 8.000.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

 

Artikel 32

Met geldboete van 100 euro tot 1000 euro wordt gestraft hij die wetens een motorvoertuig toevertrouwt aan een persoon, die niet voorzien is van het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.