Boete voor rijden tijdens rijverbod

Een rijverbod verbiedt u om een motorvoertuig te besturen gedurende een bepaalde periode. Door toch te rijden tijdens uw rijverbod, overtreedt u de bepalingen van het vonnis of schendt u de opgelegde politiemaatregel. Hiervoor krijgt u een nieuwe, zware bijkomende straf opgelegd. Het eventueel eerder uitgesproken rijverbod blijft uiteraard ook gelden. Vraag zeker raad aan Jorgen Van Laer als u meer uitleg wilt.

Twee soorten rijverbod

Er bestaan twee soorten rijverbod:

  • Verval van het recht tot sturen: dit is een uitspraak van een rechter die u verbiedt om gedurende een bepaalde periode uw wagen te besturen. Zo’n veroordeling kunt u bijvoorbeeld oplopen na een grove snelheidsovertreding.
  • Onmiddellijke intrekking rijbewijs: dit is een tijdelijke politiemaatregel om te vermijden dat u nog achter het stuur van uw wagen kruipt. Dit komt het vaakst voor als u positief geblazen hebt bij een alcoholcontrole.

Boete rijden tijdens rijverbod

Afhankelijk van uw type rijverbod, gelden er verschillende regels:

  • Verval van recht tot sturen: De geldboete voor rijden tijdens verval van het recht tot sturen (zgn. ‘sturen spijts verval’) bedraagt € 4.000,00 tot € 16.000. U riskeert daarnaast ook een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en een verplicht (aanvullend) rijverbod van drie maanden tot vijf jaar of zelfs voorgoed.
  • Onmiddellijke intrekking rijbewijs: De geldboete voor rijden ondanks een ingetrokken rijbewijs bedraagt € 1.600 tot € 16.000 en u riskeert eveneens een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar. U krijgt ook in elk geval een nieuw rijverbod van minimaal drie maanden en maximaal levenslang.

Herhaling

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Recht van verhaal voor verzekering

Een belangrijk gevaar als u gaat rijden tijdens uw rijverbod, is het recht van verhaal voor uw verzekeringsmaatschappij. Anders gezegd: als u een ongeval veroorzaakt terwijl u het rijverbod negeerde, mag uw verzekeringsmaatschappij alle schadekosten van de tegenpartij van u terugvorderen. Zeker als er gewonden gevallen zijn, kan dit financieel zwaar uitvallen.

Inbeslagname van uw voertuig na rijden tijdens rijverbod

Als u betrapt wordt op rijden tijdens uw rijverbod, kan de politie uw auto in beslag nemen. Dat heet officieel ‘immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel’. Concreet betekent het dat u uw wagen pas terugkrijgt als uw rijverbod eindigt. Alle takel- en opslagkosten zijn in zulk geval ook voor uw rekening. Ze komen bovenop de boete.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

 

Artikel 48

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 500 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft, hij die:

 een voertuig of een luchtschip bestuurt, een rijdier geleidt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, spijts het tegen hem uitgesproken verval;

 een motorvoertuig bestuurt van de categorie bedoeld in de beslissing van vervallenverklaring of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, zonder het voorgeschreven onderzoek met goed gevolg te hebben ondergaan.

De gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 30

§ 3. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.