Boete voor rijden zonder inschrijving

Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht indien het is ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) en de nummerplaat draagt die bij die inschrijving werd toegekend.

De wet is m.a.w. heel duidelijk: zonder geldige inschrijving mag een voertuig niet op de weg komen. Bij die geldige inschrijving horen nummerplaten. Uw wagen mag enkel en alleen gebruikt worden met die specifieke nummerplaten erop bevestigd.

Hoeveel bedraagt de boete?

Voor het rijden met een niet-ingeschreven voertuig riskeert u een geldboete van € 80 tot € 2.000. 

Uw auto wordt niet in beslag genomen, maar u mag er ook niet meer mee rijden.

Bent u gedagvaard? Schakel dan meteen advocaat Jorgen Van Laer en zijn team in voor een gratis eerste advies.

Rijden zonder inschrijvingsbewijs = boete verkeersbelasting

De verkeersbelasting wordt geheven op alle voertuigen die ingeschreven zijn. Als uw wagen geen geldige inschrijving heeft, betaalt u dus ook geen correcte verkeersbelasting.

Als de politie u bekeurt voor het rijden zonder geldig inschrijvingsbewijs, zal u achteraf ook nog de rekening van de fiscus gepresenteerd krijgen.

Opgepast: als u niet snel die achterstallige belasting betaalt, kan uw wagen wél in beslag genomen worden.

Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

 

Artikel 2

§1. Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht als het ingeschreven is en de nummerplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend.
§2. De inschrijving is echter niet verplicht voor :

  • 1° de voertuigen die gebruikt worden door het ministerie van landsverdediging. Deze voertuigen vallen onder een bijzondere regeling die vastgesteld wordt na onderling akkoord tussen de minister enerzijds en de minister tot wiens bevoegheid landsverdediging behoort anderzijds;
  • 2° de voertuigen die op geldige wijze voorzien zijn van een kentekenplaat bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens;
  • 3° de voertuigen die uitsluitend voor hun in- of uitvoer gebruik maken van de openbare wegen die binnen de omschrijving van de zee- of rivierhavens gelegen zijn tussen de laad- en losplaats, of tussen één dezer plaatsen en de opslag- of standplaats;
  • 4° de aanhangwagens waarvan de toelaatbare maximummassa niet meer bedraagt dan 750 kg;
  • 5° de landbouw- en bosbouwaanhangwagens, behalve indien die worden aangewend om vervoer voor rekening van derden te verrichten;
  • 6° de aanhangwagens die uitsluitend gebruik maken van de wegen die binnen de omschrijving van de lucht-, zee- of de rivierhavens gelegen zijn;
  • 7° de voertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties, en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ofwel ter gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties, of op de weg er naar toe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties;
  • 8° de aanhangwagens van een toeristische trein;
  • 9° de werfaanhangwagens;
  • 10° de bromfietsen.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

 

Artikel 29

§ 2. De andere overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten zijn overtredingen van de eerste graad en worden gestraft met een geldboete van 10 euro tot 250 euro.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.