Boete voor aansporen tot te snel rijden

Ook als u zichzelf aan de snelheidsregels houdt, kan u bestraft worden voor het aansporen van andere weggebruikers tot overdreven snelheid, roekeloosheid of onvoorzichtigheid. Die vervolging staat los van de eventuele snelheidsboete die opgelegd wordt aan de chauffeur van de andere wagen.

Vraag gerust meer advies aan advocaat Jorgen Van Laer en zijn medewerksters.

Wat is aansporen tot te snel rijden?

U kent het wel: u rijdt snel op de linkerrijstrook en een voorligger heeft u niet gezien. U moet remmen en flikkert met uw lichten zodat de voorligger zou uitwijken of versnellen. Die actie kan genoeg zijn om een boete te krijgen voor het aansporen tot overdreven snelheid.

Andere voorbeelden: u daagt een chauffeur naast u uit aan het rode licht om snel op te trekken, of u neemt deel aan een straatrace.

Welke boete riskeert u bij aansporen tot te snel rijden?

Een chauffeur uitdagen of aansporen om overdreven snel te rijden is een overtreding van de vierde graad. Dit wordt bestraft als volgt:

  • een geldboete van € 320 tot € 4.000;
  • verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter beslissen om toch geen (verplicht) rijverbod op te leggen. In zulke gevallen moet hij motiveren waarom hij dat niet doet.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Herhaling van boete voor aansporen tot te snel rijden

Zoals alle overtredingen van de vierde graad verdubbelt de strafmaat bij herhaling binnen de drie jaar.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.