Snelheidsboete zonder ongeval

Uw snelheidsboete

Elk jaar neemt het aantal snelheidsboetes toe. De reden? De pakkans voor hardrijders is vandaag veel groter dan vroeger. Te snel rijden kan worden vastgesteld door flitspalen, mobiele flitsers, trajectcontrole, … En uw boete wegens te snel rijden ligt doorgaans hoog. Op deze pagina vindt u alle nuttige informatie in verband met uw snelheidsboete. Wilt u graag persoonlijk advies van een expert? Zodat u zo weinig mogelijk moet betalen?

Vraag dan zeker ons gratis juridisch advies.

Meer details over uw boete voor te snel rijden

Snelheidsovertredingen zonder ongeval worden bestraft met een geldboete en (eventueel) een rijverbod. Dat laatste is alleen van toepassing als u veel te snel reed. Hieronder leggen we uit welke boetes en straffen u kunt verwachten op basis van de wet.

Geldboete

De minimumboete bedraagt 53 euro. Maar de precieze hoogte van uw geldboete hangt af van uw gemeten snelheid en van de toegelaten snelheid op de plaats waar u geflitst werd. Hoe sneller u reed, hoe hoger uw boete. De maximumboete bedraagt 4.000 euro.

In de schema’s hieronder vindt u de wettelijke grensbedragen voor snelheidsboetes:

Snelheidsboetes in bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf:


SNELHEIDBOETE BEDRAGINTREKKINGRIJVERBOD (VERVAL)DAGVAARDING
10 KM TE SNEL€ 53,-NEENEEBIJ NIET BETALING MINNELIJKE SCHIKKING
11-20 KM TE SNEL€ 53,- +11€ /KMNEENEEBIJ NIET BETALING MINNELIJKE SCHIKKING
21-30 KM TE SNEL€ 53,- +11€ /KMMOGELIJKMOGELIJK 8 DAGEN TOT 5 JAARBIJ NIET BETALING MINNELIJKE SCHIKKING
+30 TE SNEL€ 80,- TOT € 4.000,-MOGELIJKVERPLICHT 8 DAGEN TOT 5 JAARALTIJD

Snelheidsboetes op andere wegen:


SNELHEIDBOETE BEDRAGINTREKKINGRIJVERBOD (VERVAL)DAGVAARDING
10 KM TE SNEL€ 53,-NEENEEBIJ NIET BETALING MINNELIJKE SCHIKKING
11-30 KM TE SNEL€ 53,- + 6€ /KMNEENEEBIJ NIET BETALING MINNELIJKE SCHIKKING
31-40 KM TE SNEL€ 53,- + 6€ /KMMOGELIJKMOGELIJK 8 DAGEN TOT 5 JAARBIJ NIET BETALING MINNELIJKE SCHIKKING
+40 TE SNEL€ 80,- TOT € 4.000,-MOGELIJKVERPLICHT 8 DAGEN TOT 5 JAARALTIJD

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Herhaling

Krijgt u binnen de drie jaar na uw boete voor te snel rijden een nieuwe snelheidsboete? Dan riskeert u het dubbele van de normale boete. (artikel 29 §4 laatste alinea Wet Politie Wegverkeer)

Rijverbod

Vooral in de duur van het rijverbod is de vrijheid van de rechter groot. Hij kan in de meeste gevallen zelfs kiezen om u geen rijverbod (verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) te geven. En als hij het oplegt, mag hij u bestraffen met een rijverbod van 8 dagen tot vijf jaar. Uw motivatie waarom u geen rijverbod verdient, speelt daarbij een belangrijke rol.
De rechter heeft geen keuzevrijheid en moet u een rijverbod opleggen in deze twee gevallen:

  • meer dan 40 kilometer per uur te snel;
  • of meer dan 30 kilometer per uur te snel binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Overdreven snelheid en de verzekering

De verzekering moet tussenkomen voor de uitbetaling van de schade die u veroorzaakt hebt door het ongeval. Ook al reed u te snel. Er bestaat geen wettelijke regresvordering voor snelheidsovertredingen (wél voor ongeval na alcoholmisbruik bijvoorbeeld).

Extra sancties voor jonge bestuurders

Jonge bestuurders (die minder dan twee jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B) worden door de wet extra gestraft bij het begaan van een snelheidsovertreding.

  • Rijverbod: verplicht vanaf 20 km/u te snel (30 km/u buiten bebouwde kom). U krijgt uw rijbewijs ook pas terug na afleggen van een nieuw theoretisch en/of praktisch rijexamen.
  • Verzekering: extra vrijstelling van 150 euro. Dat wordt 300 euro als u een ongeval had tussen middernacht en zes uur ’s ochtends.

9 APRIL 2014. – Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.

 

Artikel 2, lid 2

 kan het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, per overtreding, aanleiding geven tot de inning van de volgende som:

a) voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximum-snelheid bedraagt de som 53 euro;

b) binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf wordt boven de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid de som van 53 euro met telkens 11 euro vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximum-snelheid wordt overschreden;

c) in alle andere gevallen wordt boven de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid de som van 53 euro vermeerderd met telkens 6 euro voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt over-schreden.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

 

Artikel 29§3

Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.

De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar :

  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of :
  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.