Telefoneren achter het stuur

Elk jaar worden er meer boetes uitgeschreven voor telefoneren achter het stuur. Bellen in de auto is inderdaad verboden als u uw telefoon vasthoudt als bestuurder.

Om een goede verdediging te verzekeren, vraagt u best gratis advies van gespecialiseerd strafrecht- en verkeersrechtadvocaat Jorgen Van Laer.

Uw boete voor bellen in de auto

Volgens de Wegcode mag u niet telefoneren met een toestel dat u in de hand houdt terwijl u aan het rijden bent. Handsfree bellen of bellen met een headset is wél toegelaten. U mag ook telefoneren in een wagen die stilstaat of geparkeerd is, voor zover u niét deelneemt aan het verkeer.

Minnelijke schikking

Veel boetes voor bellen achter het stuur van de wagen worden door het parket afgehandeld met een minnelijke schikking. U krijgt dan een overschrijvingsformulier in de bus met de vraag om uw boete meteen te betalen. Doet u dat? Dan moet u niet voor de politierechter verschijnen. Maar pas op: bij een minnelijke schikking mag u geen verweermiddelen aanvoeren. Als u dus denkt dat uw boete onterecht werd gegeven, betaalt u de minnelijke schikking best niet. De hoogte van de minnelijke schikking wordt bepaald door het parket.

Neem in dat geval zeker contact op met het team van advocaat Jorgen Van Laer.

Bereken uw geldboete voor bellen in de auto

Bellen in de auto is een overtreding van de tweede graad. Als u hiervoor veroordeeld wordt, voorziet de strafwet volgende straffen:

  • Geldboete: tussen € 160 en € 2.000;
  • Facultatief rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • Bestuurders die minder dan twee jaar houder zijn van een rijbewijs B (zgn. ‘jonge bestuurder’) krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen afleggen.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete voor telefoneren achter het stuur? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode of Verkeersreglement)

Artikel 8

8.4. Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.

Gratis juridisch advies

Kreeg u een boete in de bus? Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best een advocaat in.

Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! U betaalt dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een pro-deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel gratis een pro deo advocaat in.

Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.