Verjaring en herhaling van misdrijven…

U zult strenger bestraft worden als u hetzelfde misdrijf herhaalt binnen een bepaalde, korte termijn. Die termijn duurt doorgaans een of twee jaar, en heeft niets te maken met de algemene verjaringstermijn. De uitsteltermijn voor een veroordeling is nog iets anders. We leggen de verschillen even uit. Of u kan onze specialisten om raad vragen in deze moeilijke materie.

 


Herhaling binnen korte termijn

Bijna elke boete wordt verdubbeld als u dezelfde overtreding een tweede keer beging binnen korte tijdspanne. Dat werkt zo: elke veroordeling wordt genoteerd in uw strafdossier. Dat dossier wordt bij elke nieuwe overtreding door de politie en het parket geraadpleegd. Blijkt dat u hetzelfde misdrijf herhaalde? Dan riskeert u in een aantal gevallen een zwaardere boete. Hoe lang de tijdsspanne is hangt af van het soort overtreding. Niet voor alle soorten overtredingen is herhaling een probleem. Vraag raad aan onze specialist ter zake, advocaat Jorgen Van Laer.

 


Veroordeling met uitstel

U kunt door de rechtbank veroordeeld worden ‘met uitstel’. Dat wil zeggen dat u een straf opgelegd krijgt, maar dat u die straf niet moet uitvoeren. U moet de boete dus niet of slechts gedeeltelijk betalen, en moet uw rijbewijs ook niet inleveren of slechts voor een minder lange periode.

Aan dat uitstel kunnen voorwaarden worden gekoppeld. U mag alleszins geen nieuwe overtreding binnen een bepaalde termijn opnieuw begaan.
In dat geval zal u alsnog de eerste boete moeten betalen, plus de nieuwe boete. Doorgaans zal die nieuwe boete omwille van de herhaling zelf al een pak hoger uitkomen. Vraag raad aan advocaat Jorgen Van Laer en zijn medewerkers.

 


Verjaring van misdrijf

De verjaringstermijn van een misdrijf is de periode waarbinnen het parket u moet dagvaarden voor een misdrijf. Doen ze dat niet tijdig, dan verdwijnt de mogelijkheid om u voor de rechtbank te dagen. U riskeert dan geen straf meer voor uw misdrijf.

De algemene verjaringstermijn voor verkeersovertredingen werd bij wet van 6 maart 2018 gewijzigd van één naar twee jaar en is onmiddellijk van toepassing op alle zaken die nog niet verjaard zijn.

Tevens is er de bijzondere verjaringstermijn van 3 jaar voor bepaalde zware misdrijven, zoals o.a. vluchtmisdrijf, dronkenschap en het besturen van een voertuig zonder het opgelegde alcoholslot.

Vraag raad aan het team van advocaat Jorgen Van Laer.