Boete rood licht

De boete voor het negeren van een rood licht ligt soms verrassend hoog. In zo’n geval is het belangrijk dat u een goede verdediging voert en niet zomaar akkoord gaat met de versie van de politie. Ook als u denkt dat u nog net door het oranje licht reed, is een duidelijke argumentatie met bewijsmateriaal essentieel.
Vraag gratis advies aan onze specialist ter zake, advocaat Jorgen Van Laer.

Uw boete rood licht in de praktijk

De regel is duidelijk: als het licht op rood staat, mag u niet meer doorrijden. Door een oranje licht rijden mag alleen als u zo dicht bij het verkeerslicht was, dat stoppen onmogelijk of gevaarlijk zou zijn.

IJking van de flitspaal

Werd uw overtreding (negeren van een rood licht) geregistreerd door een flitscamera? Vraag dan altijd de beelden op en het ijkingsbewijs van de camera. Het is immers perfect mogelijk dat een flitscamera verkeerd werkt. Dan moet u helemaal geen boete betalen. En ook als de camera niet volgens de wettelijke regels nagekeken en geijkt werd, maakt u kans op vrijspraak.
Advocaat Jorgen Van Laer en zijn team helpen u gratis met uw boete rood licht.

Bereken uw boete rood licht

Door het rode licht rijden, is een overtreding van de derde graad. Dat wil zeggen dat u een ernstige sanctie te wachten staat:

 • Boete: 30 tot 500 euro
 • Rijverbod is mogelijk
 • Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete rood licht? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.

Wilt u zich optimaal verzetten tegen deze boete? Vraag gratis advies aan de gespecialiseerde advocaten van Mijnboete.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Minnelijke schikking of betwisting?

Doet het parket u een voorstel om uw boete te regelen met een minnelijke schikking? Ga er dan alleen op in als u geen verweer wilt voeren. Want dat kunt u alleen voor de politierechtbank. Indien u de minnelijke schikking betaalt zal u dus niet voor de politierechtbank moeten verschijnen. Als u deze minnelijke schikking aanvaardt, maar toch niet betaalt, zal u alsnog kunnen worden gedagvaard voor de politierechtbank. De hoogte van de minnelijke schikking wordt bepaald door het parket. Wilt u uw boete wél betwisten? Vraag dan gratis advies aan het team van advocaat Jorgen Van Laer.

Bijzondere bewijswaarde van het proces verbaal

Reed u net door het oranje? Of was het al rood? En kon u écht niet meer stoppen toen het licht op oranje sprong? U merkt dat het vaak heel moeilijk is om precies te weten of iemand door het rode licht gereden is of niet. Tenzij de foto het bewijs levert natuurlijk.
Belangrijk om te weten is dat de feiten in het proces verbaal het zwaarst doorwegen in de rechtbank. Dat wil zeggen: tenzij u andere bewijsmiddelen hebt zoals getuigen of foto’s, zal de rechter de uitleg van de politie volgen.
Vraag gratis advies om uw verdediging sterker te maken.

Artikel 61. Driekleurige verkeerslichten


61.1. De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende betekenis :

 • 1° rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden;
 • 2° vast oranjegeel licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht het teken zo dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen; zo dit licht bij een kruispunt geplaatst is, mag de bestuurder, die de stopstreep of het licht in dergelijke omstandigheden voorbijgereden is, het kruispunt evenwel slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen;
 • 3° groen licht betekent dat het verkeerslicht mag voorbijgereden worden;
 • 4° het rode licht, het vast oranjegeel licht en het groene licht mogen respectievelijk vervangen worden door één of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden;
 • 5° wanneer één of meer bijkomende lichten in de vorm van één of meer groene pijlen tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht branden, betekenen de pijlen dat alleen in de richtingen die door de pijlen worden aangeduid mag voortgereden worden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan de voetgangers;
 • 6° wanneer de lichten de verlichte silhouet van een fiets voorstellen, gelden deze lichten slechts voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

61.2. De lichten worden als volgt gegroepeerd :

 • 1° het rode licht wordt boven het oranjegele licht aangebracht; het groene licht wordt onder het oranjegele licht aangebracht.
 • 2° de bijkomende lichten in de vorm van een pijl worden onder of naast het groene licht aangebracht.

61.3.1. De lichten volgen elkaar op als volgt :

 • 1° het oranjegele licht verschijnt na het groene licht;
 • 2° het rode licht verschijnt na het oranjegele licht;
 • 3° het groene licht verschijnt na het rode licht.

61.3.2. Wanneer de verkeerslichten op een kruispunt geplaatst zijn, mogen het groene of oranjegele licht slechts verschijnen wanneer de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt.
Op een openbare weg voorzien van een verkeersbord B9 of B15 mogen evenwel de verkeerslichten op de dwarswegen in uitzonderlijke gevallen vervangen worden door de verkeersborden B5 (Stop) :

 • 1° wanneer de verkeerslichten geplaatst zijn om een oversteekplaats voor voetgangers te beschermen die in de nabijheid van een kruispunt ligt;
 • 2° wanneer de verkeerslichten geplaatst zijn ter hoogte van een kruispunt gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een ander kruispunt, dat met driekleurige verkeerslichten is uitgerust.

B5 B9 B15
61.4.1. De driekleurige cirkelvormige verkeerslichten worden rechts van de rijbaan geplaatst.
Als aanwijzing mogen zij links of boven de rijbaan en op de plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt, worden herhaald.
Op de kruispunten mogen zij aan de andere kant van het kruispunt links of boven de rijbaan worden herhaald.
61.4.2. De driekleurige pijlvormige verkeerslichten worden boven de rijstroken of rechts geplaatst.
Zij mogen links worden herhaald alsmede links aan de andere kant van het kruispunt.
61.4.3. Verkeerslichten mogen op dezelfde paal op ooghoogte van de bestuurder worden herhaald.
61.5. De betekenis van de driekleurige verkeerslichten kan ten behoeve van de fietsers worden gewijzigd door middel van een verkeersbord van model B22 en B23 als bedoeld in artikel 67.3.
B22 B23

Artikel 62ter.

Bijzondere verkeerslichten voor het regelen van het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer
De verkeerslichten in de vorm van balken, cirkels en driehoeken, in het wit op een zwarte achtergrond, dienen om het verkeer te regelen van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
Zij hebben de volgende betekenis :

 • 1° een horizontale balk heeft dezelfde betekenis als het rood licht bepaald in artikel 61.1.1°;
 • 2° een cirkel heeft dezelfde betekenis als het vast oranjegeel licht bepaald in artikel 61.1.2°;
 • 3° een omgekeerde driehoek heeft dezelfde betekenis als het groene licht bepaald in artikel 61.1.3°;
 • 4° een verticale balk geeft de toelating om alleen rechtdoor te rijden;
 • 5° een 45° schuin naar links of naar rechts gerichte balk geeft toelating om alleen in de richtingen die door de balk worden aangeduid, voort te rijden.

Gratis juridisch advies

Kreeg u een boete in de bus? Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best een advocaat in.

Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! U betaalt dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een pro-deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel gratis een pro deo advocaat in.

Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.