Vervoer gevaarlijke goederen

Een boete voor vervoer van gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen kan hoog oplopen. De regels die dat vervoer regelen zijn complex.

Om een geschikt verweer te voeren tegen dergelijke boetes, vraagt u best gratis raad aan advocaat Jorgen Van Laer en zijn medewerksters.

Boete vervoer gevaarlijke stoffen in de praktijk

Rijdt u rond met een wagen of vrachtwagen die gevaarlijke stoffen vervoert? Dan moet u twee basisregels goed in het oog houden. Doet u dat niet, riskeert u een fikse boete.

1. U moet de autosnelweg volgen als uw voertuig een oranje bord draagt – U moet altijd de kortste weg van en naar de autosnelweg volgen tussen uw startplaats en uw aankomstplaats. Even omrijden voor een kleine boodschap mag dus niet. Alleen noodzaak geldt als uitzondering. Dat is bijvoorbeeld: gebrek aan benzine, gevaar op de kortste weg, …

2. U mag absoluut niet rijden op plaatsen waar een verbodsbord staat (verkeersbord c24a, c24b en c24c). Naast die algemene regels bestaan er heel veel gedetailleerde voorschriften. Om de draagwijdte daarvan juist te interpreteren, vraagt u best een gratis eerste inlichting aan gespecialiseerd advocaat Jorgen Van Laer.

Uw boete voor foutief vervoer van gevaarlijke stoffen

Een overtreding van de regels over het vervoer van gevaarlijke stoffen is een overtreding van de derde graad. Dat wil zeggen dat u een ernstige sanctie te wachten staat:

  • Geldboete: € 240 tot € 4.000;
  • Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar is mogelijk
  • Jonge bestuurders (minder dan twee jaar houder van een rijbewijs) krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen afleggen.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Wilt u zich optimaal verzetten tegen deze boete? Vraag gratis advies aan de gespecialiseerde advocaten van Mijnboete.

Bijzondere bewijswaarde proces verbaal

Het proces verbaal van de politie vermeldt de feiten zoals ze door de politie worden vastgesteld. Bent u het daar niet mee eens? Dan moet u zich daar zeker niet bij neerleggen. Het is belangrijk dat u dan ook uw versie van de feiten op papier zet.

Pas op: in de rechtbank weegt de versie van de politie zwaarder door. Zorg er dus voor dat u uw boete bestrijdt met bewijsmateriaal.

Minnelijke schikking aanvaarden of niet?

Het parket zal u vermoedelijk een voorstel tot minnelijke schikking doen om de boete af te handelen. Dat is een eenmalige betaling waarna u niet meer voor de politierechter moet verschijnen. Indien u de minnelijke schikking dan niet betaalt, zal u alsnog voor de politierechter moeten verschijnen. De hoogte van deze minnelijke schikking wordt bepaald door het parket. Pas op: het parket moet dat voorstel niet doen. En u moet het voorstel niet aanvaarden. Als u dat wél doet, mag u geen tegenargumenten meer aanvoeren.

Wilt u de boete wél betwisten? Vraag dan een gratis eerste advies aan de specialisten van Mijnboete.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Artikel 48bis. Vervoer van gevaarlijke goederen

48bis1. Verplichting de autosnelweg te volgen.

Voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren in de zin van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en zijn bijlagen, ondertekend te Genève op 30 september 1957 en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960, en die krachtens dat Verdrag of krachtens verordeningsbepalingen van intern recht voorzien moeten zijn van een oranje bord, moeten, behalve in geval van noodzaak, de autosnelwegen volgen.

48bis2. Verboden toegang.

De toegang tot de openbare wegen of delen van openbare wegen, voorzien van de verkeersborden C24a, b, of c is verboden aan de bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen vervoeren welke door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers zijn bepaald.

C24a C24b C24c

Gratis juridisch advies

Kreeg u een boete in de bus? Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best een advocaat in.

Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! U betaalt dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een pro-deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel gratis een pro deo advocaat in.

Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met de gespecialiseerde advocaten van Mijnboete.