Boete voor vluchtmisdrijf

Vluchtmisdrijf is een misdrijf op zich. U wordt dan bestraft voor het feit dat u de plaats van een ongeval hebt verlaten zonder te wachten op de hulpdiensten of politiediensten. De veroordeling kan dus gecombineerd worden met andere boetes zoals een alcohol boete.

De Belgische rechter en wetgever zijn heel streng voor wie vluchtmisdrijf pleegt. Vraag zeker gratis juridisch advies aan de gespecialiseerde advocaten van Mijnboete.

Boete voor vluchtmisdrijf eenvoudig uitgelegd

U pleegt vluchtmisdrijf als u betrokken bent bij een ongeval en de plaats van dat ongeval verlaat om te vermijden dat de politie vaststellingen kan doen. Ook als u voetganger of fietser bent en een ongeval veroorzaakt hebt, mag u die plaats niet verlaten.

De regel bestaat onder meer om te vermijden dat men niet meer kan vaststellen of u onder invloed was van alcohol of drugs op het moment van het ongeval. Ook als u zich nadien nog aangeeft bij de politie, kan er dus sprake zijn van vluchtmisdrijf.

Uiteraard mag u wél mee met de ambulance naar een ziekenhuis als u gewond bent. U mag de plaats van het ongeval ook eventjes verlaten om de politie of de hulpdiensten te waarschuwen. Het gaat erom dat de politie nog de nodige vaststellingen kan doen om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Pas op: vluchtmisdrijf is niet hetzelfde als schuldig verzuim. Voor dat misdrijf wordt u bestraft als u geen hulp geboden hebt aan mensen in nood (bijvoorbeeld: slachtoffers van een ongeval dat u veroorzaakt hebt). De twee kunnen samen vervolgd worden.

Boete vluchtmisdrijf zonder gewonden

Veroorzaakte u alleen stoffelijke schade of materiële schade en pleegde u vluchtmisdrijf? Dan riskeert u onder meer:

  • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden;
  • en/of een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Boete vluchtmisdrijf met gewonden of dodelijke slachtoffers

Vluchtmisdrijf na een ongeval met gewonden of doden wordt heel zwaar bestraft.

Vluchtmisdrijf met gewonden :

  • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar;
  • een geldboete van € 3.200 tot € 40.000;
  • een verplicht rijverbod (verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig) van minimaal 3 maanden of zelfs voorgoed;
  • U moet ook opnieuw uw theoretisch en praktisch rijexamen afleggen en een psychologisch onderzoek ondergaan voor u uw rijbewijs kunt terugkrijgen.

De bestraffing van een vluchtmisdrijf met dodelijk ongeval is gelijklopend, doch bedraagt de maximum gevangenisstraf vier jaar.

Verzachting van het misdrijf

Vluchtmisdrijf kan in sommige gevallen omgezet worden in een mildere overtreding. Daarvoor moet u wél een duidelijke verdediging voeren voor de politierechter. Hoe? Vraag gratis aan advocaat Jorgen Van Laer.

Herhaling van vluchtmisdrijf

Een tweede keer vluchtmisdrijf plegen binnen de drie jaar zorgt voor een dubbele boete, alsook kan een gevangenisstraf worden opgelegd van 1 maand tot 4 jaar (ongeval zonder gewonden) en van 1 maand tot 8 jaar (ongeval met gekwetsten of dodelijk slachtoffer).

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 33

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro  of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

 elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

 hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

§ 2. Heeft het ongeval voor een ander slagen of verwondingen tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5.000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Heeft het ongeval voor een ander de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.

§ 3. 1° Met een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van deze straffen alleen, wordt hij gestraft die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1 of 33, § 2 binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan een van de bepalingen van artikel 33, § 1 overtreedt.

 Hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1, of 33, § 2, binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan artikel 33, § 2, overtreedt wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot acht jaar en met een geldboete van 800 tot 10 000 euro, of met een van deze straffen alleen.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.