ANPR camera’s: meer vaststellingen en automatisch boetesysteem vanaf 1 juli 2019

Sinds eind 2013 maken de Belgische politiediensten gebruik van ANPR-camera’s (‘Automatic Number Plate Recognition’), de zogenaamde slimme camera’s. Zoals de naam het zelf zegt werden deze camera’s in eerste instantie ingezet om op basis van nummerplaatherkenning o.m. geseinde voertuigen te registreren, alsook werden trajectcontroles mogelijk gemaakt. De camera’s bewezen gedurende de afgelopen jaren ook hun…

Vrijspraak voor snelheidsovertreding op E314

De heer G.M. diende zich op 22 februari 2018 te verantwoorden voor de Politierechtbank te Leuven naar aanleiding van een vastgestelde snelheidsovertreding. Hij werd op 11 juli 2018 geflitst op de E314 ter hoogte van het knooppunt Lummen, waar op dat ogenblik wegenwerken aan de gang waren. De toegelaten snelheid was er beperkt tot 50 km/u in…

Vrijspraak voor gebruik gsm in de wagen

Vrijspraak voor gebruik gsm in de wagen De heer X. ontving een proces-verbaal en een uitnodiging tot betaling van een minnelijke schikking wegens het beweerdelijk gebruik van een draagbaar toestel in de wagen. Hij betwistte de overtreding echter door in zijn antwoordformulier aan te geven dat hij zich in de betreffende periode niet in Antwerpen bevond en…

Opmerkelijke wijzigingen in de verkeerswetgeving op til

  1. Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard… In zijn algemene beleidsnota voor 2018 kondigt minister van Mobiliteit, François Bellot, aan elke verkeersboete te zullen laten vergezellen van een ware schriftelijke ‘donderderpreek’, zo schrijven diverse nieuwsbronnen, waaronder De Standaard, De Tijd en Sudpresse. Wanneer u in de nabije toekomst een verkeersovertreding begaat, zal u – naast…

Vrijspraak voor vluchtmisdrijf

T.Y. werd bij vonnis dd. 29 mei 2017 vrijgesproken voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij moest zich verantwoorden voor een verondersteld ongeval op een parking in Kontich, nadat een getuige hem daar beweerdelijk tegen twee geparkeerde voertuigen had zien rijden. De Politie trof ter plaatse tevens een accessoire-onderdeel van zijn wagen aan. T.Y. ontkende evenwel ooit enig voertuig geraakt te hebben. De zgn. getuige kon zijn voertuig nauwelijks beschrijven en de Politiediensten hadden zijn voertuig nooit gecontroleerd op enige schade. De Antwerpse Politierechter meende in navolging van het pleidooi van Mr. Laurens Guinée dan ook dat er onvoldoende bewijzen waren om de man te veroordelen. Hij werd dan ook het voordeel van de twijfel gegund en werd vrijgesproken.

Nieuw systeem voor de inning van verkeersboetes

Na lang overleg tussen de minister van Justitie Koen Geens, de FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en de Federale Politie werd op 3 juli 2017 eindelijk het project “Crossborder” gelanceerd.
Dit project heeft in de eerste plaats tot doel het huidige systeem voor het beheer en de inning van (nationale) verkeersboetes te verbeteren en te vereenvoudigen. Overigens wordt er ook een systeem geïmplementeerd voor buitenlandse verkeersovertreders.