Vrijspraak voor vluchtmisdrijf

T.Y. werd bij vonnis dd. 29 mei 2017 vrijgesproken voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij moest zich verantwoorden voor een verondersteld ongeval op een parking in Kontich, nadat een getuige hem daar beweerdelijk tegen twee geparkeerde voertuigen had zien rijden. De Politie trof ter plaatse tevens een accessoire-onderdeel van zijn wagen aan. T.Y. ontkende evenwel ooit enig voertuig geraakt te hebben. De zgn. getuige kon zijn voertuig nauwelijks beschrijven en de Politiediensten hadden zijn voertuig nooit gecontroleerd op enige schade. De Antwerpse Politierechter meende in navolging van het pleidooi van Mr. Laurens Guinée dan ook dat er onvoldoende bewijzen waren om de man te veroordelen. Hij werd dan ook het voordeel van de twijfel gegund en werd vrijgesproken.

Nieuw systeem voor de inning van verkeersboetes

Na lang overleg tussen de minister van Justitie Koen Geens, de FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en de Federale Politie werd op 3 juli 2017 eindelijk het project “Crossborder” gelanceerd.
Dit project heeft in de eerste plaats tot doel het huidige systeem voor het beheer en de inning van (nationale) verkeersboetes te verbeteren en te vereenvoudigen. Overigens wordt er ook een systeem geïmplementeerd voor buitenlandse verkeersovertreders.