ANPR camera’s: meer vaststellingen en automatisch boetesysteem vanaf 1 juli 2019

Sinds eind 2013 maken de Belgische politiediensten gebruik van ANPR-camera’s (‘Automatic Number Plate Recognition’), de zogenaamde slimme camera’s. Zoals de naam het zelf zegt werden deze camera’s in eerste instantie ingezet om op basis van nummerplaatherkenning o.m. geseinde voertuigen te registreren, alsook werden trajectcontroles mogelijk gemaakt. De camera’s bewezen gedurende de afgelopen jaren ook hun…

Vrijspraak voor snelheidsovertreding op E314

De heer G.M. diende zich op 22 februari 2018 te verantwoorden voor de Politierechtbank te Leuven naar aanleiding van een vastgestelde snelheidsovertreding. Hij werd op 11 juli 2018 geflitst op de E314 ter hoogte van het knooppunt Lummen, waar op dat ogenblik wegenwerken aan de gang waren. De toegelaten snelheid was er beperkt tot 50 km/u in…

Vrijspraak voor gebruik gsm in de wagen

Vrijspraak voor gebruik gsm in de wagen De heer X. ontving een proces-verbaal en een uitnodiging tot betaling van een minnelijke schikking wegens het beweerdelijk gebruik van een draagbaar toestel in de wagen. Hij betwistte de overtreding echter door in zijn antwoordformulier aan te geven dat hij zich in de betreffende periode niet in Antwerpen bevond en…

Opmerkelijke wijzigingen in de verkeerswetgeving op til

  1. Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard… In zijn algemene beleidsnota voor 2018 kondigt minister van Mobiliteit, François Bellot, aan elke verkeersboete te zullen laten vergezellen van een ware schriftelijke ‘donderderpreek’, zo schrijven diverse nieuwsbronnen, waaronder De Standaard, De Tijd en Sudpresse. Wanneer u in de nabije toekomst een verkeersovertreding begaat, zal u – naast…