ANPR camera’s: meer vaststellingen en automatisch boetesysteem vanaf 1 juli 2019

blogbericht-anpr-camera's

ANPR camera’s: meer vaststellingen en automatisch boetesysteem vanaf 1 juli 2019

Sinds eind 2013 maken de Belgische politiediensten gebruik van ANPR-camera’s (‘Automatic Number Plate Recognition’), de zogenaamde slimme camera’s. Zoals de naam het zelf zegt werden deze camera’s in eerste instantie ingezet om op basis van nummerplaatherkenning o.m. geseinde voertuigen te registreren, alsook werden trajectcontroles mogelijk gemaakt.

De camera’s bewezen gedurende de afgelopen jaren ook hun dienst bij de vaststellingen inzake het betreden van een lage-emissiezone, het kruisen van een doorlopende witte lijn, het niet volgen van een aangegeven richting of bv. het niet respecteren van verkeerslichten.

Op ca. 875 plaatsen langs lokale, provinciale, gewest- en autosnelwegen zijn deze slimme camera’s heden aan te treffen, zonder dat de weggebruikers er zich thans geheel bewust van zijn tot wat deze allemaal in staat zijn.

D.m.v. een nieuw K.B. van mobiliteitsminister François Bellot zal het wettelijke toepassingsgebied bovendien nog verder worden uitgebreid.

M.n. zal het vanaf 1 juli 2019 mogelijk zijn om volgende bijkomende verkeersovertredingen automatisch, dus zonder de aanwezigheid van een verbalisant, vast te stellen :

  • Rijden in de verkeerde richting;
  • Alle vormen van verboden inhaalmanoeuvres en niet-naleving van de regels daaromtrent;
  • Doorrijden op het linker- of middenrijvak van de snelweg na een inhaalmanoeuvre;
  • Het invoegen op een rotonde wanneer het verkeer zodanig druk is dat de circulatie zou worden belemmerd in de transversale richting;
  • Blokkeren van een rotonde;

Opvallend daarbij is wel dat het gebruik van de GSM in de wagen, of het al dan niet dragen van de gordel, nog geen onderdeel uitmaakt van de wetswijziging.

Bijkomend dient te worden opgemerkt dat de camera’s niet enkel in de mogelijkheid zijn de overtreding vast te stellen, doch ook dat zij automatisch een boete kunnen opmaken. Dit alles dus zonder dat nog een tussenkomst van een verbalisant vereist is, hetgeen er dan weer voor zorgt dat de verkeerspolitie ingezet kan worden op tal van andere vlakken.

De pakkans van overtreders zal hiermee uiteraard stijgen, doch is dit absoluut noodzakelijk in het kader van de verkeersveiligheid op onze wegen volgens het VIAS-Instituut:

“Het gaat niet om meer geld innen via boetes. Het gaat over veiligheid op de weg. Wie de regels volgt, hoeft niets te vrezen.”

Velen ervaren het verregaande gebruik van de camera’s wel als een inbreuk op de privacy (GDPR). Echter dient te worden opgemerkt dat het gebruik uitdrukkelijk geregeld is in de Camerawetgeving en dus ook een wettelijke basis geniet.

Tot slot kan wel nog worden aangehaald dat, ongeacht het vanaf 1 juli mogelijk zal zijn om de bijkomende vaststellingen te verrichten, de huidige camera’s technisch gezien nog over deze mogelijkheid beschikken.

Wanneer de wetswijziging derhalve effectief tot vervolgingen zal leiden valt thans nog af te wachten.

 

©Thomas Machtelinckx – Laurens Guinée

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?