OPGELET: Geen tolerantiemarge meer van flitspalen

Speed camera

OPGELET: Geen tolerantiemarge meer van flitspalen

Recent kondigde Justitieminister Vincent Van Quickenborne aan dat de tolerantiemarges van flitspalen worden afgeschaft.

Een flitspaal maakte tot op heden gebruik van een bepaalde correctiemarge. Voor snelheden tot 100 km/u is er een correctiemarge van 6 km/u. Voor snelheden boven 100 km/u is er een correctiemarge van 6%. Deze marge is er om rekening te houden met eventuele onnauwkeurigheden naar aanleiding van verschillende factoren zoals de omgevingsomstandigheden, het verkeer, …

Daarnaast hanteren sommige parketten ook nog een tolerantiemarge bij het flitsen, waardoor de boete vaak milder is dan de wet voorziet. Deze tolerantie wordt gehanteerd door bepaalde zones en kan zeer hoog oplopen waardoor vele snelheidsovertredingen ongestraft bleven.

De afschaffing van deze marge heeft tot gevolg dat hardrijders in de toekomst sneller beboet of gedagvaard zullen worden. Het onderscheid tussen de verschillende zones zal eveneens vervallen. Verder zullen de flitspalen ook 24/24 actief zijn en zullen alle trajectcontroles zoveel mogelijk geactiveerd worden.

De opzet van deze nieuwe maatregel is om wegpiraten strenger aan te pakken. Het aantal verkeersdoden is in 2020 sterk gestegen en uit onderzoek blijkt dat snelheidscontroles het aantal slachtoffers daadwerkelijk doen afnemen. De strengere maatregelen zullen bijgevolg dan ook leiden tot een grote toestroom aan verkeersboetes.

Om de toename van de verkeersboetes te kunnen verwerken, zal er dit jaar bovendien een bijkomend Parket worden opgericht en zullen er ook nog extra politierechters worden aangenomen.

In datzelfde kader maakt België sinds kort ook gebruik van een “superflitspaal”. Deze flitspaal zou in theorie 32 personen tegelijkertijd kunnen bekeuren voor snelheidsovertredingen, bellen achter het stuur, door het rood rijden, bumperkleven en andere verkeersovertredingen. Voorlopig wordt deze superflitspaal alleen ingezet om vrachtwagenchauffeurs te controleren of deze voldoende afstand houden. Momenteel is het nog niet uitgesloten dat deze superflitspalen in de toekomst ook voor automobilisten ingezet zouden kunnen worden.

Werd u geflitst en bent u op zoek naar juridische bijstand of advies? Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer (0)80 36 36 36.

Hulp nodig?