Overtreding door een buitenlander (niet-Belgische inwoner) in België

1700x1133_MijnBoete_buitenlander

Overtreding door een buitenlander (niet-Belgische inwoner) in België

België hanteert strikte regels met betrekking tot het wegverkeer, vastgelegd in onder andere de Wegcode en de Wegverkeerswet. Deze regelgeving is van toepassing op alle weggebruikers, ongeacht hun nationaliteit. Dit artikel licht toe hoe buitenlanders (niet-Belgische inwoners), die deze regels overtreden, worden bestraft en welke mechanismen worden ingezet om te zorgen voor gelijke behandeling van zowel Belgische als buitenlandse bestuurders.

Wettelijk kader

De Wegcode (ook bekend als het Verkeersreglement) en de Wegverkeerswet vormen de basis voor de verkeersregels en de handhaving daarvan in België.

De belangrijkste manieren waarop een overtreding van de verkeersregels wordt vastgesteld is door de politie, maar ook door automatische controlesystemen zoals flitspalen en trajectcontroles en ANPR-camera’s.

Bestraffing

Buitenlandse bestuurders die in België een verkeersovertreding begaan, vallen onder dezelfde regels als Belgische bestuurders.

In België moeten buitenlandse bestuurders die bepaalde verkeersovertredingen begaan vaak direct een boete in consignatie betalen.

Dit mechanisme dient zowel om de naleving van verkeersregels te waarborgen als om te voorkomen dat de bestuurder het land verlaat zonder de boete te betalen, wat de invordering van de boete zou bemoeilijken.

Als de bestuurder niet in staat of bereid is om de boete te betalen, kan de politie het voertuig in beslag nemen. Het voertuig wordt dan in bewaring genomen tot de betaling is voldaan. In sommige gevallen kan ook het rijbewijs tijdelijk worden ingetrokken.

Voorbeelden:

  1. Snelheidsovertredingen: Buitenlandse bestuurders die aanzienlijke snelheidsovertredingen begaan, worden vaak geconfronteerd met onmiddellijke betaling van de boete. De hoogte van de boete wordt bepaald door de overschrijding van de snelheidslimiet.
  2. Rijden onder Invloed: Bestuurders die betrapt worden op rijden onder invloed van alcohol of drugs moeten meestal een hoge boete in consignatie betalen en kunnen hun rijbewijs ter plaatse verliezen.
  3. Onverzekerd Rijden: Bestuurders die rijden zonder geldige verzekering kunnen ook verplicht worden een boete te betalen en kunnen hun voertuig in beslag genomen zien totdat de verzekering is geregeld.

Manier van inning

De bestuurder moet de boete ter plaatse betalen. Dit kan vaak via een mobiele betaalterminal, cash of via een bankoverschrijving. Het bedrag van de boete kan variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Na betaling ontvangt de bestuurder een ontvangstbewijs, wat dient als bewijs van betaling.

Indien de bestuurder het niet eens is met de boete, kan hij later nog altijd een beroep indienen.

Gevolgen van betaling

De betaling van de boete in consignatie betekent echter niet dat er geen vervolging meer mogelijk is.

Dit principe is enkel bestemd om de eventuele latere geldboete, die door de rechtbank wordt uitgesproken, te dekken.

Maar wat is dan het lot van deze betaling?

Indien de bestuurder later wordt veroordeeld door de rechtbank:

1° dan wordt de geheven of in consignatie gegeven som toegerekend op de aan de Staat verschuldigde gerechtskosten en op de uitgesproken geldboete; het eventueel overschot wordt terugbetaald;

2° dan wordt, indien het voertuig in beslag genomen werd, bij het vonnis bevolen dat de Administratie van de Domeinen het voertuig moet verkopen indien de geldboete en de gerechtskosten niet binnen een termijn van veertig dagen vanaf de uitspraak van het vonnis betaald worden.

De opbrengst van de verkoop wordt toegerekend op de aan de Staat verschuldigde gerechtskosten, op de uitgesproken geldboete en op de eventuele bewaringskosten van het voertuig; het eventueel overschot wordt terugbetaald.

Contacteer ons gerust voor gratis advies en bijstand, indien u als niet-inwoner van België een overtreding heeft begaan op de Belgische wegen! Wij helpen u graag verder.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?