Slachtoffers verkeersongeval

1. Algemeen

De revalidatie en de emoties die gepaard gaan met een verkeersongeval vragen veel tijd en energie. Daarbij komt een hele rompslomp aan administratie, kan er discussie bestaan over de aansprakelijkheid van het ongeval en er kan zelfs een procedure volgen voor de rechtbank.

De juridische kant van een verkeersongeval kan lang aanslepen en enorm belastend zijn. Bovendien is de kans groot dat je niet vertrouwd bent met het juridische vakjargon en de verschillende stadia van een gerechtelijke procedure.

Toch kan het belangrijk zijn om goed geïnformeerd te zijn over jouw rechten, een juridisch advies te verkrijgen over de aansprakelijkheid én de correcte opmaak van een schadebegroting.

Voor de opmaak van een schadebegroting is het belangrijk om alle betalingsbewijzen goed bij te houden. De verzekering van de tegenpartij zal namelijk van iedere kost een bewijsstuk willen.

In de meeste gevallen zal uw verzekeraar een schadebegroting opmaken. Je moet met deze begroting niet akkoord gaan. Het is vaak aan te raden om een tweede opinie te vragen en deze begroting te laten nakijken door een gespecialiseerde advocaat. Zo kan er worden bekeken of zeker alle kosten werden teruggevorderd.

Bovendien moet u niet akkoord gaan met het minnelijke voorstel van de verzekering én kan u zich steeds burgerlijke partij stellen op de zitting van de Politierechtbank (strafrechtelijk). Indien er geen dagvaarding wordt uitgebracht, kan er ook steeds een burgerlijke procedure worden opgestart om uw schade vergoed te zien.

Er zijn verschillende mogelijke slachtoffers bij een verkeersongeval: (1) voetganger; (2) fietser; (3) passagiers; (4) nabestaanden (5) bestuurders van een ander voertuig.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten met veel juridische ervaring in zowel het adviseren over de aansprakelijkheid, de opmaak van een correcte schadebegroting en de bijstand voor de Politierechtbank. Wij staan jou graag bij om jouw belangen optimaal te behartigen.

Wij geven jou alvast graag juridisch overzicht.

2. Soort ongeval

2.1. Ongeval materiële schade

Bij een ongeval zonder lichamelijk letsel zal er meestal tussen de betrokken partijen een Europees aanrijdingsformulier worden ingevuld. Het is belangrijk dat je dit nauwkeurig invult. In een latere fase zal dit aanrijdingsformulier namelijk dienen als uitgangspunt voor de bepaling van de bestuurder die in fout was en dus aansprakelijk is voor de aanrijding. Het is diens verzekeraar die gehouden zal zijn tot vergoeding van jouw schade.

2.2. Ongeval lichamelijke schade

Bij een ongeval met letsel komt de politie in principe steeds ter plaatse. De verbalisanten zullen de eerste vaststellingen doen. Bovendien zullen alle betrokkenen evenals mogelijkse getuigen verhoord worden.

Deze eerste vaststellingen zullen later belangrijk zijn om te bepalen wie er in fout was en dus aansprakelijk voor het ongeval. Vooraleer je verhoord wordt, heb je het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat. Onderschat het belang van jouw verhoor niet om in een latere fase de partij aan te duiden die in fout is.

Belangrijk bij een letsel is dat dit zo snel mogelijk wordt vastgesteld. De verbalisanten zullen hier meestal naar vragen en dit noteren in het proces-verbaal. Bij een ernstig letsel zal je naar het ziekenhuis worden overgebracht waar je een attest van de spoedarts zal krijgen. Indien je niet naar het ziekenhuis wordt gebracht, is het aan te raden om diezelfde dag bij jouw huisarts langs te gaan om de letsels vast te laten stellen zodat er later geen discussie over kan bestaan.

2.3. Dodelijk ongeval

Bij een dodelijk ongeval zal er naast de politie ook een verkeersdeskundige worden aangesteld door het Openbaar Ministerie. Deze deskundige zal de technische vaststellingen ter plaatse doen en nadien een verslag opstellen om het ongeval te reconstrueren. Dit verslag zal belangrijk zijn om na te gaan welke partij een fout maakte.

Het is mogelijk dat partijen niet akkoord zijn met dit verslag van de gerechtsdeskundige. In dat geval kan er altijd een eigen deskundige worden aangesteld die a.d.h.v. het strafdossier en het eerste verslag, een eigen verslag zal opstellen.

3. Procedure?

3.1. Er volgt geen strafrechtelijke procedure

Niet ieder verkeersongeval komt automatisch voor de (strafrechtelijke) Politierechtbank. Er wordt dan gepoogd om de schade minnelijk te regelen, vaak zelfs zonder dat er een advocaat betrokken wordt.

Het bepalen van de aansprakelijkheid evenals de opmaak van een schadeclaim vereist nochtans een grondige juridische kennis waarbij de nodige specialisatie essentieel is om tot een correct resultaat te komen.

Indien het niet mogelijk is om tot een minnelijk akkoord te komen, kan er nog steeds naar de rechtbank worden gestapt. Deze procedure moet worden onderscheiden van de strafrechtelijke zitting voor de Politierechtbank die enkel door het Openbaar Ministerie kan worden opgestart.

Bij een burgerlijke procedure voor de politierechtbank is het aan de partij die de procedure opstart om het bewijs te leveren van zijn/haar gelijk. Dit is de reden dat het zo belangrijk is om een aanrijdingsformulier correct in te vullen.

3.2. Er volgt een strafrechtelijke procedure voor de Politierechtbank

Een verkeersongeval waarbij iemand gewond raakte of er een dodelijk slachtoffer viel, zal zo goed als altijd voor de Politierechtbank worden gedagvaard.

Veel slachtoffers zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid om zich ter zitting van de Politierechtbank burgerlijke partij te stellen. Hierdoor zijn slachtoffers op een zitting vaak onderbelicht. Toch is dit belangrijk om de geleden schade terug te vorderen (1), maar is het ook noodzakelijk voor de verwerking van het ongeval (2).

Door de emoties, maar ook het juridisch jargon waarmee je vaak niet gekend bent, is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat cruciaal. Uw advocaat staat je niet alleen juridisch bij, maar zal ook het verloop van de zitting duiden, je voorbereiden op wat er allemaal zal worden gezegd en ook uw klankbuis zijn als jezelf niets wenst/kan zeggen.

Een procedure voor de rechtbank kan lang aanslepen. Na het ongeval volgt er een periode dat het dossier in vooronderzoek zit. Dit kan maanden tot zelfs een jaar duren. Tijdens het vooronderzoek is het niet mogelijk om het dossier in te kijken. Het Openbaar Ministerie doet het nodige om alle elementen te onderzoeken, de betrokkenen te verhoren etc.

Na het vooronderzoek volgt er een dagvaarding waarop de zittingsdag en de tenlasteleggingen vermeld staan. De beklaagde zal dit thuis ontvangen. Let op als slachtoffer ontvangt u dit niet. Je zal slechts op de hoogte van de zitting worden gehouden als je u bij de politie benadeelde persoon hebt gesteld of als je wordt bijgestaan door een advocaat die zich gemeld heeft bij het parket.

Op de zitting zal iedere partij aan het woord worden gelaten om zijn standpunt uiteen te zetten. Let wel, dit zal enkel kunnen als u zich effectief burgerlijke partij stelt ter zitting. Als slachtoffer wordt je ook aan het woord gelaten waarbij je de mogelijkheid hebt om jouw kant van het verhaal toe te lichten, de impact van het ongeval op jouw leven te schetsen of om een stem te geven aan jouw dierbare die overleden is t.g.v. het ongeval.

De rechter zal het dossier in beraad nemen en op een later moment het vonnis uitspreken. Dit is meestal na een maand.

Na het vonnis moet je er rekening mee houden dat iedere partij (beklaagde, Openbaar Ministerie en burgerlijke partij) 30 dagen de mogelijkheid heeft om hoger beroep aan te tekenen. Indien er beroep wordt aangetekend, komt het dossier na enkele maanden terug voor. Ditmaal voor een andere rechtbank met drie rechters. Op deze zitting zal iedere partij opnieuw zijn/haar standpunt toelichten. Het dossier wordt nogmaals in beraad genomen en een uitspraak zal volgen. Tegen de uitspraak van de beroepskamer is enkel beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk hetgeen in de praktijk minder voorkomt.

Als het vonnis definitief is geworden, kan dit worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat er een afrekening wordt opgemaakt om de toegekende schadevergoeding (van de verzekering) te verkrijgen.

4. Rechtsbijstandsverzekering

Wat kost nu de bijstand van een advocaat?

Indien uzelf bestuurder van een motorvoertuig was en slachtoffer werd van een verkeersongeval, heeft u meestal recht op gratis bijstand van een advocaat via uw rechtsbijstandsverzekering vervat in uw verplichte BA-verzekering.

Als voetganger, fietser, passagier of nabestaande heeft u vaak recht op de bijstand van een gratis advocaat via een apart afgesloten rechtsbijstandsverzekering of via uw familiale verzekering.

Laat u vooral niet afschrikken door de vele vragen van uw verzekering. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen dit van u overnemen zodat u deze administratieve kant niet zelf moet regelen. Wij gaan bij jouw verzekering vrijblijvend na of je recht heeft op een gratis advocaat.

Wij werken met een zeer ervaren team aan advocaten die u kunnen bijstaan in deze zeer moeilijke procedure. Een menselijke aanpak waarbij veel aandacht wordt besteed aan uw rechten, is onze prioriteit. Contacteer ons gerust voor een eerste (vrijblijvend advies) zodat wij u kunnen informeren en de bezorgdheid van de gerechtelijke procedure uit uw handen kunnen nemen.

Stappenplan voor slachtoffers van een verkeersongeval:

 1. Contacteer een gespecialiseerde advocaat om u bij te staan;
 2. Geef dit schadegeval aan bij uw verzekering(smakelaar);
 3. Laat de materiële en lichamelijke schade onmiddellijk vaststellen om een juridische discussie achteraf te vermijden;
 4. Houd alle betalingsbewijzen bij om de kosten achteraf terug te kunnen vorderen
 5. Bij lichamelijke schade zal er door de beide verzekeringsmaatschappijen een geneesheer worden aangesteld om jou te onderzoeken zodat de lichamelijke schade kan worden begroot;
 6. a) Burgerlijke partijstelling op de Politierechtbank zodat uw kant van het verhaal kan worden toegelicht (1) en uw schade kan worden teruggevorderd (2) of
  b) Opmaak schadebegroting door uw advocaat om de schade minnelijk te regelen / de opstart van een gerechtelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsContacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.

  Dagvaarding ontvangen? Upload hem hierbij.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Mijn Boete team advocaten verkeersrecht
  Hulp nodig?