Vrijspraak voor gebruik gsm in de wagen

Vrijspraak voor gebruik gsm in de wagen De heer X. ontving een proces-verbaal en een uitnodiging tot betaling van een minnelijke schikking wegens het beweerdelijk gebruik van een draagbaar toestel in de wagen. Hij betwistte de overtreding echter door in zijn antwoordformulier aan te geven dat hij zich in de betreffende periode niet in Antwerpen bevond en…

Details

Opmerkelijke wijzigingen in de verkeerswetgeving op til

  1. Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard… In zijn algemene beleidsnota voor 2018 kondigt minister van Mobiliteit, François Bellot, aan elke verkeersboete te zullen laten vergezellen van een ware schriftelijke ‘donderderpreek’, zo schrijven diverse nieuwsbronnen, waaronder De Standaard, De Tijd en Sudpresse. Wanneer u in de nabije toekomst een verkeersovertreding begaat, zal u – naast…

Details

Vrijspraak voor vluchtmisdrijf

T.Y. werd bij vonnis dd. 29 mei 2017 vrijgesproken voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij moest zich verantwoorden voor een verondersteld ongeval op een parking in Kontich, nadat een getuige hem daar beweerdelijk tegen twee geparkeerde voertuigen had zien rijden. De Politie trof ter plaatse tevens een accessoire-onderdeel van zijn wagen aan. T.Y. ontkende evenwel ooit enig voertuig geraakt te hebben. De zgn. getuige kon zijn voertuig nauwelijks beschrijven en de Politiediensten hadden zijn voertuig nooit gecontroleerd op enige schade. De Antwerpse Politierechter meende in navolging van het pleidooi van Mr. Laurens Guinée dan ook dat er onvoldoende bewijzen waren om de man te veroordelen. Hij werd dan ook het voordeel van de twijfel gegund en werd vrijgesproken.

Details

Nieuw systeem voor de inning van verkeersboetes

Na lang overleg tussen de minister van Justitie Koen Geens, de FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en de Federale Politie werd op 3 juli 2017 eindelijk het project “Crossborder” gelanceerd.
Dit project heeft in de eerste plaats tot doel het huidige systeem voor het beheer en de inning van (nationale) verkeersboetes te verbeteren en te vereenvoudigen. Overigens wordt er ook een systeem geïmplementeerd voor buitenlandse verkeersovertreders.

Details