Betrokken bij een dodelijk ongeval. Wat nu?

vluchtmisdrijf dodelijk ongeval slachtoffer

Betrokken bij een dodelijk ongeval. Wat nu?

Enkele weken geleden kwam het in de media dat dit jaar het aantal verkeersdoden sterk zijn gestegen.

Een ongeval met een dodelijk slachtoffer is een zeer ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de betrokken bestuurder(s) als voor de slachtoffers.

Met dit artikel wensen wij u een overzicht te geven waaraan u zich, zowel als bestuurder en als slachtoffers, aan dient te verwachten.

  1. Het vooronderzoek

Bij een ongeval met een dodelijk slachtoffer zal de politie evenals het Openbaar Ministerie onmiddellijk ter plaatse komen. Er zal tevens een verkeersdeskundige worden aangesteld om technische vaststellingen te doen.

Gedurende het vooronderzoek zullen eventuele getuigen evenals de bestuurder verhoord worden.

De verkeersdeskundige zal een technisch verslag opmaken maken waarin, op een objectieve manier, de vermoedelijke omstandigheden van het ongeval worden uiteengezet. In dit verslag zal o.a. de plaatsgesteldheid evenals de snelheid van alle betrokkenen worden nagegaan.

U dient er rekening mee te houden dat het vooronderzoek enkele maanden in beslag neemt. Het is pas nadat het vooronderzoek is afgerond, dat het dossier kan worden ingekeken.

Het Openbaar Ministerie zal dan beslissen of er wordt overgegaan tot dagvaarding waardoor het dossier op een zitting van de Politierechtbank zal worden gebracht.

  1. Procedure voor de Politierechtbank

In de meeste gevallen zal er een procedure volgen voor de Politierechtbank. Dit betreft een strafrechtelijke zitting alwaar de rechter zal oordelen over het al dan niet bewezen zijn van de fout van de betrokken bestuurder(s) (1) evenals over de gepaste bestraffing (2). Mogelijks zullen de nabestaanden van het slachtoffer op de zitting aanwezig zijn om zich burgerlijke partij te stellen zodat de rechter tevens dient te oordelen over de schadevergoedingen (3).

2.1. U bent gedagvaard voor de politierechtbank

De omstandigheden bij ieder ongeval zijn steeds anders. Mogelijks zijn er verzwarende omstandigheden voorhanden zoals o.a. onder invloed van alcohol of drugs, vluchtmisdrijf etc.

Ter zitting is het zeer belangrijk dat de omstandigheden van het ongeval evenals de persoonlijke omstandigheden van de bestuurder correct worden uiteengezet.

De wetgever voorziet in een strenge bestraffing voor onopzettelijke doodslag bij een verkeersongeval. U dient zich te verwachten aan:

  • een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en;
  • een geldboete van 400 tot 16.000 euro en
  • Een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar en
  • Het slagen in het theoretisch en praktisch herstelexamen evenals in het medisch en psychologisch herstelonderzoek.

2.2. Uw dierbare werd slachtoffer van een dodelijk ongeval

Bij een dodelijk ongeval komt er als nabestaande, naast het verlies van een dierbare, veel op u af.

Als nabestaande heeft u, bij een fout van de bestuurder, recht op een schadevergoeding. Dit betreft een morele schadevergoeding evenals materiële schade, o.a. begrafeniskosten.

Om een schadevergoeding te verkrijgen zijn er twee mogelijkheden:

  • Er wordt reeds voor de zitting van de Politierechtbank een minnelijke regeling getroffen om uw schade te vergoeden;

Deze regeling zal verlopen tussen de verzekeringsmaatschappijen. Indien er een akkoord wordt bekomen, zal u een document moeten ondertekenen. Belangrijke kanttekening hierbij is dat u zich ter zitting niet meer burgerlijke partij kan stellen vermits u reeds vergoed werd.

Uiteraard kan u de zitting steeds bijwonen. Normaliter zal u niet aan het woord komen. Doch, de meeste Politierechters zullen evenwel polsen naar de aanwezigheid van de nabestaanden.

  • U stelt zich burgerlijke partij op de zitting van de Politierechtbank alwaar u uw schadevergoeding kan vorderen. De rechter zal hieromtrent dan een beslissing nemen.

Het is aangewezen dat u zich hiervoor laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Er zal een gedetailleerde schadevordering dienen te worden opgesteld evenals stukken worden bijgebracht. Daarenboven zal er mogelijks een betwisting worden gevoerd van de aansprakelijkheid waardoor er een juridisch-technische discussie zal gevoerd moeten worden.

De rechter zal luisteren naar alle betrokken partijen waarbij u, als slachtoffer, tevens aan het woord zal worden gelaten.

Een procedure t.g.v. een dodelijk ongeval is zeer ingrijpend en juridisch complex. Laat u bijstaan door een gespecialiseerde advocaat om u hierin te begeleiden. Contacteer gerust onze specialisten voor gratis juridisch advies. Er zal in alle sereniteit en discretie met uw vraag worden omgesprongen.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?