De juridische implicaties van het oversteken van een gesloten spoorweg

1700x1133_MijnBoete_Spoorweg

De juridische implicaties van het oversteken van een gesloten spoorweg

Het oversteken van een gesloten spoorweg, waarbij alle waarschuwingsborden, lichten of slagbomen bij een spoorwegovergang genegeerd worden, kan niet alleen leiden tot levensgevaarlijke situaties, maar kan ook verregaande juridische sancties tot gevolg hebben, waaronder een geldboete en een rijverbod. Dit artikel somt de juridische implicaties van het oversteken van spoorwegen op en benadrukt het belang van naleving van verkeersregels om de veiligheid van eenieder te waarborgen.

Verantwoordelijkheden van voetgangers en automobilisten

Het oversteken van een spoorweg vereist de voorzichtigheid van zowel voetgangers als automobilisten. Het niet naleven van verkeersregels bij spoorwegovergangen kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de oversteker als voor andere betrokkenen. Voetgangers moeten wachten tot alle signalen aangeven dat het veilig is om over te steken, en ze moeten altijd alert zijn op aankomende treinen, zelfs als er geen waarschuwingsborden actief zijn.

Automobilisten zijn uiteraard ook gehouden de verkeersregels bij spoorwegovergangen na te leven. Ze moeten stoppen als de slagbomen naar beneden zijn of als de signalen aangeven dat een trein nadert. Het negeren van deze signalen kan niet alleen leiden tot ernstige ongevallen, maar kan ook leiden tot strafrechtelijke vervolging en bovendien aansprakelijkheid bij eventuele schade.

Concreet dient een bestuurder halt te houden aan een spoorweg wanneer:

  • de slagbomen in beweging of gesloten zijn;
  • de rode knipperlichten branden;
  • het geluidssein werkt.

Juridische Sancties

Het negeren van verkeersregels bij spoorwegovergangen kwalificeert als een zogenaamde overtreding van de vierde graad. Zulke overtredingen kunnen vervolgd worden voor de Politierechtbank. Enerzijds kan op het oversteken van een gesloten spoorweg een geldboete worden opgelegd van € 320,00 tot € 4.000,00. Anderzijds dient door de Politierechter bovendien ook een rijverbod te worden opgelegd van 8 dagen tot 5 jaar. Je denkt dus beter tweemaal na vooraleer een gesloten spoorweg over te steken.

Daarnaast voorziet de wet ook in zwaardere sancties indien binnen de drie jaar na een vorig vonnis opnieuw zwaarwichtige feiten worden gepleegd, zoals vluchtmisdrijf of alcoholintoxicatie. Wanneer je dus wordt veroordeeld voor het negeren van een gesloten spoorweg en binnen de drie jaar opnieuw moet voorkomen, zullen de straffen aanzienlijk hoger zijn. De politierechter is dan immers verplicht minstens drie maanden rijverbod en de vier herstelexamens (theoretisch, praktisch, medisch en psychologisch) op te leggen. Dit geldt ook in het omgekeerde geval, wanneer je eerst veroordeeld bent voor een ander misdrijf (zoals alcoholintoxicatie of vluchtmisdrijf) en binnen de drie jaar moet verschijnen voor de politierechtbank in het kader van het oversteken van een gesloten spoorweg.

In het geval dat je binnen de drie jaar na een vorige veroordeling opnieuw moet voorkomen voor het negeren van de verkeerstekens bij een spoorweg, zal daarenboven de geldboete verdubbeld worden (€ 640,00 tot € 8.000,00).

In gevallen waarbij het negeren van verkeersregels bij spoorwegovergangen uiteindelijk leidt tot een ongeval, kunnen bovendien de juridische implicaties nog ernstiger zijn. Automobilisten die betrokken zijn bij dergelijke ongevallen worden naast een strafrechtelijke vervolging ook nog eens geconfronteerd met een aanzienlijk kostenplaatje. Hun burgerlijke aansprakelijkheid is immers betrokken voor de schade bij het ongeval ten gevolge van het oversteken van een gesloten overweg.

Conclusie

Het oversteken van een spoorweg is een handeling die de nodige voorzichtigheid en naleving van verkeersregels vereist. Het negeren van waarschuwingsborden, lichten en slagbomen bij spoorwegovergangen kan immers zowel levensgevaarlijke situaties als verregaande juridische implicaties met zich meebrengen zoals een geldboete en een rijverbod. Steek dus nooit een spoorweg over wanneer de waarschuwingsborden, lichten of slagbomen aanduiden dat er een trein aankomt.

Word je vervolgd voor het oversteken van een gesloten overweg?
Contacteer ons vrijblijvend om juridisch advies in te winnen.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?