De meerwaarde van een advocaat tijdens een politieverhoor

advocaat verkeer

De meerwaarde van een advocaat tijdens een politieverhoor

Wanneer u een verkeersongeval heeft gehad en/of verkeersinbreuk heeft gepleegd, is het zeer waarschijnlijk dat u op een bepaald moment zal uitgenodigd worden voor een verhoor bij de politie. De verklaring die u bij de politie aflegt is doorslaggevend voor het verdere gevolg dat aan uw dossier gegeven zal worden.

De politie zal uw verklaring, samen met de andere elementen in het dossier (zoals bijvoorbeeld getuigenverklaringen, camerabeelden, …) doorsturen naar het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie moet dan beslissen of:

  • de zaak geseponeerd wordt;
  • u een minnelijke schikking zal aangeboden worden;
  • de zaak voor de Politierechtbank moet gebracht worden.

Het is dus zeer belangrijk dat u een weloverwogen verklaring aflegt bij de politie.

Uitnodiging tot verhoor

Op de uitnodiging tot verhoor moeten altijd de feiten vermeld worden waarvoor u verhoord zal worden. De politie moet dus duidelijk vermelden waar, wanneer en wat zij hebben vastgesteld. Verder moet de politie ook meedelen welke rechten u heeft tijdens dit verhoor.

Het is belangrijk om te weten dat u niet verplicht bent uzelf te incrimineren. Dit betekent dat u niet gedwongen kan worden om een bekentenis af te leggen. U kan dus op gelijk welk moment beslissen om te zwijgen, dan wel om een leugen te vertellen.

Doch, de politie zal aan de hand van welbepaalde verhoortechnieken wel trachten om bepaalde informatie bij u te ontfutselen.

Meerwaarde van een advocaat

In de eerste plaats zullen wij u behoeden voor het afleggen van een verklaring die nadelige gevolgen kan hebben. Wij zullen u adviseren in welk geval u best kan spreken of zwijgen.

In de tweede plaats zien wij erop toe dat uw rechten geëerbiedigd worden en dat er geen ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend door de politie om uw verklaring in een bepaalde richting te sturen.

Tenslotte zullen wij er ook op toezien dat de uiteindelijke uitgetypte verklaring overeenstemt met wat u werkelijk verklaard heeft en dat de politie uw bewoordingen niet verdraait.

Het loont dan ook de moeite om u tijdens het verhoor door een advocaat te laten bijstaan.
Neem contact op met ons via info@mijnboete.be of via het telefoonnummer (0)80.36.36.36.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?