Deelnemen aan een trouwstoet? Niet zonder gevolgen

trouwstoet gevolgen

Deelnemen aan een trouwstoet? Niet zonder gevolgen

Een trouwdag gaat vaak gepaard met onvergetelijke momenten. In sommige gevallen behoort ook de traditionele trouwstoet daarbij, gedefinieerd door wikipedia als ‘een rij personen of de rij vervoersmiddelen van deze personen die naar een huwelijksplechtigheid gaan of daar vandaan komen’.

Dergelijke verplaatsingen op de openbare weg brengen echter ook verplichtingen met zich mee, waarbij de deelnemers zich (vanzelfsprekend) aan de verkeersreglementen dienen te houden. Zo’n trouwstoeten komen meer en meer in de media, die verslaggeving gaat vaak over een bepaald (gevaarlijk) rijgedrag, waarbij bijvoorbeeld veelvuldig geclaxonneerd wordt, uit de wagen wordt gehangen, de 4 richtingsaanwijzers ongeoorloofd gebruikt worden of het overige verkeer wordt opgehouden.

De deelnemers van een hinderlijke trouwstoet kunnen zich verwachten aan serieuze gevolgen, gaande van een administratieve GAS-boete van 350 euro, de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen tot het afleggen van verantwoording in de Politierechtbank. Het Strafwetboek voorziet in artikel 406 zelfs in een speciale tenlastelegging die het de rechtbanken mogelijk maakt om gevangenisstraffen op te leggen tot 10 jaar, alsook een levenslang rijverbod uit te spreken.

Belangrijk om te weten is dat de politie niet enkel ter plaatse verbaliserend kan optreden door de betrokken voertuigen uit het verkeer te halen, maar ook beschikt over de mogelijkheid om de voertuigen te identificeren aan de hand van de veelvuldige ANPR camera’s op ons wegennet. Let daarbij op, indien een identificatie op basis van camerabeelden gebeurt zal de eigenaar van het voertuig geacht worden ook de bestuurder te zijn geweest (behoudens indien u het tegendeel bewijst). Maak dan ook duidelijke afspraken indien u uw voertuig ter beschikking zou stellen aan iemand anders.

Enige terughoudendheid is wel geboden. Bij het bemerken van een trouwstoet, die zich wel correct aan de verkeersregels houdt, dient niet zonder meer (uit voorzorg) de politie gebeld te worden. Indien een trouwstoet keurig verloopt is deze toegelaten. Uit de praktijk bemerken we immers dat de verbalisanten op basis van deze oproepen vaak zeer streng – en vaak ook louter preventief – ingrijpen, met de nodige nefaste gevolgen voor de bestuurders die op dat moment eigenlijk geen overtredingen begaan.

Heeft u een proces-verbaal of dagvaarding ontvangen voor het deelnemen aan een hinderlijke trouwstoet en zit u met enkele vragen? Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer 03 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?