De “minnelijke schikking” van 509,06 EUR voor zelfstandigen: voor kritiek én betwisting vatbaar.

minnelijke schikking bedrijven

De “minnelijke schikking” van 509,06 EUR voor zelfstandigen: voor kritiek én betwisting vatbaar.

Ondernemingen worden in de praktijk geconfronteerd met verkeersovertredingen begaan door werknemers met één van de bedrijfswagens. De onderneming is dan verplicht om de identiteit van de – tot dan ongekende – bestuurder op het ogenblik van de overtreding mede te delen. Recent heeft het Parket een klopjacht ingezet omdat talloze vennootschappen tekort zouden schieten aan deze verplichting. Vele zelfstandigen stellen zich echter terecht de vraag waarom deze boetes – meer dan één jaar na de feiten – worden uitgeschreven en wat hiertegen gedaan kan worden?

De wettelijke basis ligt vervat in artikel 67ter van de Wegverkeerswet, hetgeen kort gesteld zegt dat een rechtspersoon verplicht is om de identiteit van de bestuurder mee te delen wanneer een verkeersovertreding is begaan met één van haar bedrijfsvoertuigen. Deze mededeling moet bovendien gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen na die vraag om inlichtingen.

Gebeurt dit niet, dan komt het Openbaar Ministerie – in het beste geval – zwaaien met een minnelijke schikking van maar liefst 509 euro, zelfs wanneer de boete voor de verkeersovertreding op zich al lang betaald werd. Hierbij wordt bovendien het drukkingsmiddel gebruikt dat bij niet betaling de zaak zal voorkomen voor de politierechtbank, alwaar de minimum geldboetes zijn vastgelegd op € 4.000,00 euro.

Wat is de achterliggende redenering? 

De Wetgever wou als het ware vermijden dat een autobestuurder, dewelke bv. een lopend rijverbod heeft, zich zou kunnen “verschuilen” achter een vennootschap –  door enkel een boete te betalen voor de beperktere snelheidsovertreding – om zo een strenge sanctionering te vermijden

De concrete uitwerking van het op zich toe te juichen principe loopt echter geheel spaak in de praktijk.

Ruimte voor betwisting? Zeker wel!

In de praktijk lijken er maar twee keuze te zijn, aanvaarden of betwisten.

Vastgesteld dient dat sommige vennootschappen die mogelijkheid zelfs niet krijgen en onmiddellijk met een dagvaarding geconfronteerd worden. Immers wordt alle briefwisseling vanuit het Parket per gewone brief verzonden, waarbij u aan het lot wordt overgelaten van een goede en correcte postbedeling…

De redenen voor betwisting zijn aldus ontelbaar, waarbij voornamelijk in het oog springen :

  • Het éénmalige vragen om de identiteit mee te delen, samen met de initiële boete;
  • Geen enkele herinnering wordt gestuurd;
  • Het tijdsverloop van een jaar tussen de overtreding en de minnelijke schikking;
  • Een onduidelijke en dubbelzinnige vraag naar de identiteit;
  • Het betalen van de boete voor de initiële overtreding;
  • Het feit dat het om éénmanszaak gaat dus enkel de zaakvoerder met de wagen rijdt;
  • Het gegeven dat geen mogelijkheid wordt geboden om deze vergetelheid recht te zetten;
  • …….

Ook het Hof van Cassatie lijkt de rechtsonderhorigen alleszins wel tegemoet te komen, waarbij gesteld wordt dat het Openbaar Ministerie moet aantonen dat de vraag tot inlichtingen daadwerkelijk werd verzonden naar respectievelijk aangeboden werd bij de vennootschap. M.a.w. komt er een plicht te liggen bij het Openbaar Ministerie om aan te tonen dat de onderneming wel degelijk kennis heeft kunnen nemen van de vraag tot inlichting.

Het is aldus duidelijk dat het huidige systeem geen antwoord biedt aan de doelstelling, en de bal dan ook volledig misslaat.

Hoe kan u als vennootschap zo’n boete vermijden?

Om deze problemen te vermijden, is het dan ook van belang om een goede administratie bij te houden betreffende de bestuurders van bedrijfswagens (bv. lijst met data en gegevens).

Zo kan u zelfs preventief de gebruikelijke bestuurder van een voertuig laten registeren in de Kruispuntbank Voertuigen.

Maar zelfs met een goede administratie staat u vaak duidelijk machteloos t.o.v. het systeem dat met haken en ogen aan elkaar hangt en aan geen enkel wettelijke vormvereiste lijkt te moeten voldoen.

Heeft u een minnelijke schikking of dagvaarding ontvangen voor het niet-meedelen van de identiteit van een bestuurder en zit u met vragen? Contacteer ons via info@mijnboete.be

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?