Mijn rijbewijs werd ingetrokken door de politie, wat nu?

stressed man sitting on car drivers seat

Mijn rijbewijs werd ingetrokken door de politie, wat nu?

Uw rijbewijs werd ingetrokken door de politie en u wil weten wat u tijdens deze periode kan verwachten.

In dit overzicht beantwoorden wij graag uw vragen over de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs.

U mag tijdens de periode van onmiddellijke intrekking geen motorvoertuig besturen waarvoor u het rijbewijs heeft moeten inleveren.

Het Openbaar Ministerie beveelt deze onmiddellijke intrekking aan de politie.

Enkele voorbeelden van overtredingen in welk geval de politie kan overgaan tot onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs zijn:

Snelheidsovertredingen

Voor snelheidsovertredingen kan de politie uw rijbewijs in 2 verschillende situaties onmiddellijk intrekken:

    • Wanneer u als bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 km/h heeft overschreden binnen een zone 30, bebouwde kom, schoolomgeving, woonerf of erf;
    • Of wanneer u de toegelaten snelheid met meer dan 30 km/h overschrijdt.

Rijden onder invloed van alcohol en drugs

De politie kan uw rijbewijs intrekken voor een periode van minstens 15 dagen wanneer zij een strafbare alcoholopname bij u hebben vastgesteld.

Indien zij niet tot onmiddellijke intrekking overgaat, is zij nog steeds in de mogelijkheid om u te verbieden een motorvoertuig te besturen voor een tijdspanne van:

    • 3 uur na de vaststelling van een alcoholpercentage van tenminste 0,5 promille en minder dan 0,8 promille;
    • 6 uur na de vaststelling van een alcoholpercentage van tenminste 0,8 promille;
    • 12 uur wanneer de politie vaststelt dat u zich in een staat van dronkenschap of soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen bevindt.

Het plegen van vluchtmisdrijf

Rijden tijdens een rijverbod

Termijn onmiddellijke intrekking

De termijn van de onmiddellijke intrekking bedraagt doorgaans 15 dagen.

In ernstige gevallen kan de Procureur des Konings aan de Politierechtbank vragen om deze termijn te verlengen met maximum 3 maanden.

Na deze termijn moet het rijbewijs verplicht worden teruggeven.

Rijden tijdens de onmiddellijke intrekking

Wanneer u toch met een motorvoertuig rijdt tijdens de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs, bent u in regel strafbaar.
In wezen bestuurt u een voertuig zonder hiervoor over het geldige rijbewijs te beschikken.

U riskeert hiervoor een gevangenisstraf van 3 maanden tot 1 jaar en/of een geldboete van €200 tot €2.000.
Daarbovenop riskeert u ook een rijverbod van ten minste 3 maanden tot 5 jaar.

Sancties niet indienen rijbewijs

Wanneer de politie overgaat tot onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs, bent u verplicht hieraan gevolg te geven.

Indien u dit weigert, kan uw rijbewijs door de politie in beslag worden genomen.

Daarnaast riskeert u een gevangenisstraf van één dag tot een maand en/of een geldboete van €10 tot €500. ( deze bedragen dienen worden te vermenigvuldigd met 8).

Werd uw rijbewijs ingetrokken en heeft u raad nodig van een gespecialiseerde advocaat? Contacteer ons dan steeds vrijblijvend via info@mijnboete.be of via het telefoonnummer (0)80.36.36.36.

Mr. Tahnee DE SMET
24 juni 2020  

Hulp nodig?