Hervorming commerciële kentekenplaten treedt in werking op 1 oktober 2020

Advocaat verkeersboetes

Hervorming commerciële kentekenplaten treedt in werking op 1 oktober 2020

De nieuwe regels voor commerciële kentekenplaten zullen gelden vanaf 1 oktober 2020. Het regelgevend kader werd grondig hervormd om fraude tegen te gaan en het systeem duidelijker te maken. De huidige regels blijven van toepassing tot en met 30 september 2020.

Momenteel zijn er twee categorieën: proefrittenplaten en handelaarsplaten. Deze onderverdeling is evenwel onduidelijk en leidt in de praktijk vaak tot misverstanden en zou onrechtmatig gebruik in de hand werken. De huidige kentekenplaten staan immers op naam van een persoon (houder) en zijn niet gekoppeld aan een voertuig. Eenzelfde kentekenplaat kan dan ook op meerdere voertuigen worden gebruikt, zonder dat deze voertuigen geldig zijn ingeschreven.

Vanaf 1 oktober 2020 zal een kentekenplaat toebehoren aan één bepaald voertuig.

Drie algemene categorieën

De nieuwe regels voorzien drie categorieën: proefrittenplaten, handelaarsplaten en beroepsplaten, telkens met een geldigheidsduur van 1 jaar. Voor elke categorie zijn er vier soorten kentekenplaten: auto, motorfiets, aanhangwagen en bromfiets. De nieuwe modellen zijn van groene kleur op een retro reflecterende achtergrond.

De proefrittenplaat kan worden gebruikt door o.a. constructeurs, organisatoren van proefritten en bedrijven die voertuigtests uitvoeren. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de plaat kan enkel worden gebruikt voor voertuigen die nog niet werden goedgekeurd om proefritten te maken en voor testritten; zowel voor een nieuwe goedkeuring van het voertuig als voor de productie ervan.

Voertuigen met deze plaat kunnen worden gebruikt op de openbare weg onder de aansprakelijkheid van de houder van de plaat en dit enkel in het kader van een specifiek testprogramma. Daarenboven mogen de voertuigen enkel worden geladen met het vereiste materiaal voor de test.

Om misbruik tegen te gaan moet het testdocument steeds in het voertuig aanwezig zijn ter controle.

De handelaarsplaat kan worden gebruikt door handelaren in voertuigen en biedt de mogelijkheid om voertuigen te gebruiken met het oog op de promotie en verkoop ervan, bv. garagehouders die zelf met de verschillende modellen rondrijden, vaak met reclame van de specifieke concessiehouder op het voertuig.

Onder de oude (huidige) regeling kunnen bevoegde constructeurs en erkende bouwers van voertuigen tevens handelaarsplaten aanvragen. Dit zal met de nieuwe regelgeving niet meer mogelijk zijn, met als gevolg dat constructeurs enkel nog proefrittenplaten zullen kunnen aanvragen en dit slechts voor een beperkt toepassingsgebied (proefritten en testritten).

De plaat mag worden gebruikt door de handelaar zelf, door vennoten en door familieleden die aangegeven zijn als helpers. Rechtspersonen mogen de plaat laten gebruiken door o.a. beheerders en geranten, bv. de salesmanager van een bepaald verkooppunt.

De voertuigen mogen niet worden uitgeleend, behalve aan klanten die hun voertuig voor herstelling bij de houder van de plaat hebben binnengebracht, aldus het systeem van een tijdelijke vervangwagen (max. 7 dagen).

De beroepsplaat kan worden gebruikt door herstellers van voertuigen, zodat ze maximum 5 (niet-opeenvolgende) dagen met het voertuig kunnen rondrijden om het af te leveren, te controleren na een herstelling of om het te laten keuren. De plaat mag enkel worden aangebracht op een voertuig als de houder beschikt over het attest van voorlopige inschrijving.

De beroepsplaat mag worden gebruikt door dezelfde personen als bij de handelaarsplaat (helpers-familieleden, vennoten, geranten, ..).

Ten slotte is er één bijzondere categorie, de nationale plaat, verbonden aan een bepaald voertuig zodat er gedurende 20 opeenvolgende dagen mee kan worden gereden voor levering of keuring. Deze plaat kan door elke natuurlijke of rechtspersoon worden aangevraagd.

De geldigheid van de commerciële plaat is één jaar (tot en met 31 december) en dient ieder jaar tussen 1 oktober en 31 december hernieuwd te worden. Bij laattijdigheid is er geen verlenging meer mogelijk en zal de plaat moeten worden geschrapt. Bij verlenging zal de houder steeds moeten aantonen dat hij nog steeds aan álle verwervingsvoorwaarden voldoet.

Besluit

De nieuwe wet brengt als grootste hervorming dat een commerciële plaat vanaf 1 oktober 2020 niet meer wordt gekoppeld aan een houder (natuurlijke persoon of rechtspersoon), maar wel toebehoort aan één welbepaald voertuig. Hiermee hoopt de wetgever misbruik van de commerciële platen tegen te gaan.

Het gebruik en de praktische inrichting van de commerciële platen blijft daarentegen behouden. Voor de praktijk zal de nieuwe regelgeving, behoudens hogervermelde hervorming, dus weinig verandering impliceren. De nieuwe wet voert enkele afgelijnde categorieën in en verduidelijkt enkele voorwaarden voor het verkrijgen en verlengen van de platen.

Mr. Charlotte MARIVOET
4 juni 2020

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?