Nieuw systeem voor de inning van verkeersboetes

Nieuw systeem verkeersboetes

Nieuw systeem voor de inning van verkeersboetes

Na lang overleg tussen de minister van Justitie Koen Geens, de FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en de Federale Politie werd op 3 juli 2017 eindelijk het project “Crossborder” gelanceerd.

Dit project heeft in de eerste plaats tot doel het huidige systeem voor het beheer en de inning van (nationale) verkeersboetes te verbeteren en te vereenvoudigen. Overigens wordt er ook een systeem geïmplementeerd voor buitenlandse verkeersovertreders.

Hoe werkt het nieuwe systeem?

Het nieuwe systeem voor het beheer en de inning van boetes werd vereenvoudigd als volgt:

  1. De politie stelt de overtreding vast en verstuurt de gegevens elektronisch naar de FOD Justitie;
  2. U ontvangt automatisch in naam van de politie een brief met een kopie van het proces-verbaal, een onmiddellijke inning en een document met informatie over de procedure van inning van verkeersboetes;
  3. De betalingen worden automatisch verwerkt. In het geval er niet of foutief betaald wordt, ontvangt u een rappel, vervolgens (naargelang het geval) een minnelijke schikking en een bevel tot betaling;
  4. De overtreder zal zijn boete kunnen betalen via de website www.verkeersboeten.be en daar ook eventueel de boete kunnen betwisten.

Voor bepaalde overtredingen of categorieën van recidive zal onmiddellijk een dagvaarding worden uitgebracht.

Wat met buitenlandse verkeersovertreders?

Tegelijkertijd met het nieuwe systeem treedt ook de internationale crossborder-richtlijn in werking. Dat wil zeggen dat buitenlandse verkeersovertreders hun verkeersboetes automatisch in de bus zullen krijgen. Europese staatsburgers zullen hun boete per overschrijving of online kunnen betalen via www.verkeersboeten.be.

– Mr. Elisabeth Verheyden

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?