Verkeersboetes 35% duurder voor wanbetalers vanaf 1 juli 2017

Verkeersboetes 35% duurder voor wanbetalers vanaf 1 juli 2017

De procedure voor het innen van verkeersboetes werd begin juli 2017 grondig hervormd en vereenvoudigd.

Bevel tot betalen

Zo zullen verkeersovertreders die halsstarrig weigeren hun onmiddellijke inning of minnelijke schikking te betalen niet meer automatisch gedagvaard worden om te verschijnen voor de Politierechter.

Wanbetalers mogen zich in dat geval eerst verwachten aan ‘een bevel tot betalen’ in de brievenbus, opgemaakt door het Parket. De te betalen geldsom wordt dan met 35% verhoogd én er wordt een bijdrage voor het bijzonder Slachtofferfonds van € 200 aangerekend. Deze brief zal aangetekend of per gerechtsbrief worden verzonden. Een aangetekende zending kan ook aan een elektronisch adres of elektronisch tegen ontvangstbewijs worden verzonden.

Waarom een bevel tot betalen?

De wetgever is de mening toegedaan dat verkeersovertreders die, zonder valabele motieven, weigeren te betalen én ook geen beroep indienen, meer moeten betalen dan het bedrag van de onmiddellijke inning of de minnelijke schikking. Vooraleer je een bevel tot betalen ontvangt, ben je immers al meerdere keren aangemaand.

Wat na ontvangst van een bevel tot betalen?

Het bedrag van het bevel tot betaling dient te worden betaald binnen de 30 dagen na ontvangst. Daarvoor hanteerde het Parket een deadline van 45 dagen.

De wet schrijft voor dat het bevel tot betalen wordt geacht te zijn ontvangen de derde werkdag ná de dag van de afgifte van de aangetekende zending of gerechtsbrief aan de post.

Hoe ziet een bevel tot betalen eruit?

Het bevel tot betalen dient voortaan altijd de identiteit van de overtreder te bevatten en dus niet meer de gegevens van de houder van nummerplaat van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan.

Daarnaast bevat het bevel tot betalen ook nog andere gegevens:

  • de dagtekening;
  • de ten laste gelegde feiten en de geschonden wetsbepalingen;
  • de datum, het tijdstip en de plaats van de overtreding;
  • het nummer van het proces-verbaal;
  • het bedrag van de te betalen geldsom;
  • de dag waarop de som uiterlijk moet worden betaald;
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen het beroep kan worden ingesteld en de bevoegde politierechtbank

Is hoger beroep mogelijk?

De termijn om hoger beroep aan te tekenen bedraagt 30 dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel te betalen. Indien u een bevel tot betalen heeft ontvangen en u wenst te betwisten, dient u ons spoedig te contacten. Wij zullen u met veel toewijding verdedigen voor de Politierechtbank.

– Mr. Elisabeth Verheyden

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?