Opgesomd: Uw rechten tijdens een alcoholcontrole

Alcoholcontrole

Opgesomd: Uw rechten tijdens een alcoholcontrole

Onlangs verscheen in het nieuws dat vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft voorgesteld om de bestaande procedure van de ademtest aan te passen, en meer bepaald de mogelijkheid om een wachttijd van 15 minuten aan te vragen te schrappen.

Wij zetten dan ook graag voor u nog eens op een rijtje welke rechten u heeft tijdens zo’n alcoholcontrole.

De eerste fase: de ademtest

Wachttijd

Elke persoon die een ademtest moet ondergaan heeft recht om voorafgaand aan deze test een wachttijd van 15 minuten te vragen. Tijdens deze wachttijd mag u evenwel niets eten of drinken, noch via de mond of neus iets opnemen.

De politie is echter niet verplicht om u mee te delen dat u over dit recht beschikt.

Als de politie dit recht niet meedeelt, heeft dus niet tot gevolg dat de procedure inzake alcoholcontrole foutief is verlopen.

Wanneer u net vooraf aan de test alcohol heeft gedronken, is het aangeraden om een wachttijd van 15 minuten te vragen. Immers, bij een zeer recent alcoholgebruik zullen er nog alcoholrestanten in de mond aanwezig zijn, de zogenaamde “mondalcohol”. Die kan er dan ook voor zorgen dat er een foutief hoger resultaat zal verschijnen op de ademtest. Na een wachttijd van 15 minuten zijn de alcoholrestanten zeker uit de mond verdwenen en bestaat er geen risico meer op vertekende resultaten.

Wanneer er mondalcohol wordt gemeten, zal dit te zien zijn op het meettoestel zelf. Er zal dan een nieuwe test moeten afgelegd worden. Mondalcohol kan dan ook nooit het eindpunt vormen van een alcoholcontrole.

Dat de wachttijd van 15 minuten in de toekomst mogelijks afgeschaft zal worden, betekent niet dat alle ademtesten nu enkel mondalcohol zullen registeren. Dit probleem zal verholpen worden door de apparatuur aan te passen zodat deze de mondalcohol automatisch detecteren en neutraliseren.

Het eigenlijke blazen

Elke te controleren persoon moet voldoende hard blazen in het toestel.

De politie is niet verplicht om een tweede keer te vragen om te blazen of te blijven aandringen om te blazen. Onvoldoende hard blazen wordt dan gelijkgesteld met de onmogelijkheid om een ademtest af te nemen, waardoor moet worden overgegaan naar de volgende stappen in de procedure, namelijk de ademanalyse of de bloedproef.

De tweede fase: de ademanalyse

Mogelijke situaties

In de volgende gevallen kan de politie overgaan tot een ademanalyse:

  • Indien de ademtest een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 mg/l UAL (uitgeademde alveolaire lucht) bevat (of voor professionele bestuurders ten minste 0,09 mg/l UAL)
  • Bij een verkeersongeval;
  • Indien u op een openbare plaats een voertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing;
  • Indien u op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig te besturen of te begeleiden.

Tweede ademanalyse

De politie is verplicht om mee te delen dat u het recht heeft op een tweede ademanalyse en dat bij een groot verschil tussen de twee resultaten een derde analyse uitgevoerd wordt.

Het is aangeraden om steeds een tweede ademanalyse te laten uitvoeren, aangezien altijd het laagste resultaat in aanmerking wordt genomen als eindresultaat.

Tegenexpertise

Op het ogenblik dat het eindresultaat van de ademanalyse ten minste 0,35 mg/l UAL bedraagt én u om een tweede ademanalyse heeft gevraagd, heeft u recht op een bloedproef als tegenexpertise. De politie is verplicht om u dit mee te delen.

Legde u een positieve alcoholtest in het verkeer af? Of heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de Politierechtbank? Het Mijn Boete-Team staat u graag bij. Contacteer één van onze gespecialiseerde advocaten via info@mijnboete.be of via het nummer (0)3 369 28 10.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?