Haaranalyse bij de rechtbank

haaranalyse rechtbank

Haaranalyse bij de rechtbank

Een haaranalyse is een veelvoorkomende wetenschappelijke methode die wordt opgelegd door politierechters. Dit kan ook al worden uitgevoerd tijdens het vooronderzoek op vraag van het Openbaar Ministerie. Waarom wenden rechtbanken zich tot deze methode? Welke rol speelt het in juridische beslissingen? Lees hieronder verder en contacteer ons bij vragen voor gratis juridisch advies.

De rol van een haaranalyse in juridische context

Via haaranalyses kan een (gerechts)deskundige het gewoontegebruik inzake drugs en/of alcohol nagaan. Door middel van een haaranalyse kan de frequentie van iemands druggebruik en/of alcoholgebruik van de voorbije maanden worden blootgelegd evenals welke soorten drugs iemand heeft gebruik in die maanden. Per cm afgenomen haar kan er één maand worden teruggegaan.

Wanneer vraagt een rechtbank om een haaranalyse?

Vaak wordt naar haaranalyse gegrepen wanneer de rechter een vermoeden heeft van een verslavingsproblematiek. Dit kan een rechter afleiden uit verschillende elementen, m.n. de soort overtreding (1); voorgaande veroordelingen (2), verklaringen die iemand heeft afgelegd t.a.v. de politie (3), etc.. Bij feiten van rijden onder invloed van alcohol of drugs zal de rechtbank in de meeste gevallen bewijs wensen over iemands gewoontegebruik. Dit zal vaak, maar niet uitsluitend, verlopen via een haaranalyse. Belangrijk is wel dat de vraag voor het afnemen van een haaranalyse bij alle soorten verkeersovertredingen kan worden gevraagd indien de rechter twijfelt aan iemands rijgeschiktheid t.g.v. een verslavingsproblematiek.

Waar kan er een haaranalyse worden afgenomen?

Het Openbaar Ministerie tijdens het vooronderzoek of de rechter bij een zitting zal in de meeste gevallen opteren om een gerechtsdeskundige aan te stellen. Deze deskundige zal niet enkel een haaranalyse afnemen, maar een volledig onderzoek doen van de betrokkene. Hierbij zal de betrokkene tevens ondervraagd worden over zijn gewoontegebruik én kan er ook een bloed- en/of urineproef worden afgenomen.

De gerechtsdeskundige zal dan een verslag opmaken met een advies over de rijgeschiktheid van de betrokkene. De rechter is niet verplicht om dit advies te volgen.

U kan zelf ook steeds opteren om een haaranalyse te laten afnemen ter voorbereiding van uw dossier. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u hierin adviseren.

Expertise van een gespecialiseerde advocaat

Het gebruik van een haaranalyse bij de politierechtbank komt zeer frequent voor. Dit is een zeer specifieke methode waarbij onze gespecialiseerde advocaten u kunnen bijstaan om de resultaten van deze analyse te bespreken. Bovendien is de doelstelling van een haaranalyse het nagaan van uw rijgeschiktheid. Dit is geen bestraffing, maar een beveiligingsmaatregel. Indien u rijongeschikt zou worden verklaard, heeft dit verregaande gevolgen. Het is dan ook essentieel dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Vertrouw op experts om u te laten bijstaan.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?