Verhoogde Fietsveiligheid: nieuwe flitscamera’s en trajectcontroles voor speedpedelecs in fietszones

1700x1133_MijnBoete_Fietsveiligheid

Verhoogde Fietsveiligheid: nieuwe flitscamera's en trajectcontroles voor speedpedelecs in fietszones

Introductie van nieuwe verkeersmaatregelen voor fietszones in Vlaanderen

Recent heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven voor de implementatie van onbemande flitscamera’s en trajectcontroles in fietszones. Het doel van deze maatregelen is het handhaven van de maximale snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in deze zones, met bijzondere aandacht voor speedpedelecs. Deze nieuwe ontwikkeling benadrukt de groeiende noodzaak om de veiligheid van fietsers te waarborgen.

Prioriteit voor fietsers in stedelijke fietszones: Verkeersveiligheid Versterkt

Verschillende steden in Vlaanderen hebben in de afgelopen jaren actief fietszones ingericht, waar fietsers de hoogste prioriteit genieten. Binnen deze zones is het verplicht voor gemotoriseerd verkeer, waaronder auto’s, bromfietsen en speedpedelecs, om de voorgeschreven snelheidslimiet te respecteren en niet in te halen. Deze maatregelen dragen bij aan een veiligere omgeving voor fietsers en vormen een essentieel onderdeel van de bredere inspanningen voor verkeersveiligheid in stedelijke gebieden.

Efficiënte handhaving dankzij nieuwe Technologie: flitscamera’s in fietszones

Tot nu toe was het handhaven van snelheidsregels in fietszones een uitdaging aangezien overtredingen enkel ter plaatse door agenten vastgesteld kon worden. Maar de recente beslissing van de regering biedt lokale autoriteiten geavanceerde middelen, zoals flitscamera’s en trajectcontroles, om de naleving van deze regels te waarborgen. Lydia Peeters, minister van Mobiliteit van Open VLD, benadrukt het belang van deze ontwikkeling voor een efficiëntere handhaving en het vergroten van de verkeersveiligheid.

Speedpedelecs onder de loep: naleving van de snelheidslimiet

Opvallend is dat speedpedelecs, elektrische fietsen die snelheden tot 45 kilometer per uur kunnen bereiken, ook onder de nieuwe maatregelen vallen. Deze voertuigen, voorzien van een nummerplaat, zullen gefotografeerd worden bij overschrijding van de snelheidslimiet. Dit draagt bij aan een meer evenwichtige verkeershandhaving en versterkt de veiligheid voor alle weggebruikers, inclusief speedpedelec-rijders.

Ondersteuning van Vlaamse Stichting Verkeerskunde: training voor veilig fietsgebruik

Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ondersteunt deze beslissing en benadrukt dat de snelheidslimieten gelden voor iedere bestuurder, ongeacht het voertuigtype. De VSV biedt ook trainingen aan voor het veilige gebruik van speedpedelecs en ziet een positieve impact van deze trainingen op de verkeersveiligheid, met name bij bedrijven die deze voertuigen inzetten in het woon-werkverkeer.

De visie van de fietsersbond: speedpedelecs als mobiliteitsoplossing

De fietsersbond waarschuwt om speedpedelecs niet als een probleem te beschouwen, maar eerder als een deel van de oplossing voor mobiliteitsuitdagingen; namelijk het vervangen van auto’s in het verkeer. Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond, erkent de noodzaak van handhaving van snelheidslimieten maar benadrukt ook de positieve bijdrage van speedpedelecs aan het verkeer.

Vlaanderen’s vooruitgang in verkeersveiligheid: gereguleerd verkeer in fietszones

Vlaanderen zet met deze nieuwe ontwikkeling een stap vooruit in het bevorderen van verkeersveiligheid en het respecteren van fietszones, waarbij zowel traditionele als moderne vervoersmiddelen hun plaats vinden binnen een veilige en gereguleerde verkeersomgeving. Deze maatregelen dragen bij aan een positieve verschuiving in de algehele verkeerscultuur en het creëren van veiligere wegen voor alle weggebruikers.

Heeft u een snelheidsovertreding begaan en bent u op zoek naar juridische bijstand of advies? Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer 03 369 28 10.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?