VIAS roept op tot actie door middel van 12 maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid

1700x1133_MijnBoete_VIAS

VIAS roept op tot actie door middel van 12 maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid

VIAS (Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) publiceerde op 14 november 2023 een memorandum ‘ACTIE NU!’ waarin zij de beleidsmakers op alle niveaus wil aansporen om hun verantwoordelijkheid te nemen.

In dit memorandum wijst VIAS op de pijnpunten in ons huidig beleid betreffende verkeersveiligheid. Bovendien is VIAS erg kritisch voor onze overheid; concrete voorstellen die al enkele jaren op tafel liggen en die in andere landen hun waarde hebben bewezen, hebben nog nooit een effectief juridisch kader gekregen. Ter bevordering van de verkeersveiligheid stekt VIAS twaalf concrete maatregelen voorop:

 1. Nultolerantie voor alle bestuurders;
 2. Rijbewijs met punten
 3. Invoering van het digitaal rijbewijs
 4. Verlaging van de technische marge van snelheidsmetingen;
 5. Vergroting van de trajectcontroles bij wegenwerken;
 6. Helmplicht voor bestuurders van een e-step
 7. Camerasysteem ter beboeting van het gebruik van GSM achter het stuur
 8. Verbod van waarschuwingssysteem o.a. WAZE en COYOTE
 9. Verbod op bezit en vervoer van lachgas;
 10. Verhoging van controles voor drugs achter het stuur;
 11. Leesbare, kwaliteitsvolle en conflictvrije infrastructuur;
 12. Beloning van goed gedrag van weggebruikers

Zoals gesteld zijn deze maatregelen geen grote nieuwigheden. Sommige maatregelen zoals onder andere het rijbewijs met punten, staan al jaren op de politieke agenda, maar kregen nooit een concrete uitwerking.

In deze bijdrage gaan we dieper in op 3 van deze voorgestelde maatregelen, namelijk: de nultolerantie voor alle bestuurders (1); het rijbewijs met punten (2) én de invoering van het digitaal rijbewijs met inbegrip van het rijbewijsslot (3).

1. Nultolerantie voor alle bestuurders

Het invoeren van een nultolerantie met betrekking tot alcoholgebruik voor alle bestuurders is een maatregel die al verscheidene malen ter sprake is gekomen.

In België is er momenteel sprake van een strafbare alcoholintoxicatie bij een ademanalyse boven 0,22 mg/l UAL. VIAS stelt dan ook voor om deze grens af te schaffen en een volledige nultolerantie in te voeren voor iedere bestuurder.

Belangrijk is dat fietsers of bestuurders van een e-step ook onder deze wetgeving vallen. Het is dan ook strafbaar om uw fiets of e-step te besturen indien u een ademanalyse boven 0,22 mg/l UAL zou afleggen. De invoering van de nultolerantie zal dan ook van toepassing zijn op deze bestuurders.

In april van dit jaar schreven wij reeds een uitgebreid artikel over het voorstel van de Europese Commissie omtrent het invoeren van nultolerantie voor jonge bestuurders.

In dit artikel werd tevens een uitgebreide uiteenzetting gegeven omtrent de huidige regels in België met betrekking tot alcoholgebruik in het verkeer. U kan dit artikel via volgende link lezen: https://mijnboete.be/nieuws/nultolerantie-alcohol-voor-alle-bestuurders/

2. Rijbewijs met punten

Een groot aantal aan overtredingen worden buiten de rechtbank afgehandeld door middel van een onmiddellijke inning, minnelijke schikking of een bevel tot betalen. Uit onderzoek blijkt dat recidivisten vaker betrokken zijn bij ongevallen. Het rijbewijs met punten zou aan de problematiek van veelplegers in het verkeer tegemoet komen.

 • Wat is een rijbewijs met punten?

Iedere bestuurder krijgt (bij aanvang) een bepaald aantal punten toegekend. Naargelang een bestuurder verkeersinbreuken begaat, zal hij punten verliezen. Hierdoor kunnen recidivisten worden opgespoord.

Na enkele (lichte) overtredingen zal de bestuurder eerst een alternatieve maatregel aangeboden krijgen ozoals bijvoorbeeld een verplicht te volgen cursus, een rijgeschiktheidsonderzoek, een hogere geldboete, …

Deze waarschuwing moet bestuurders aansporen om hun gedrag aan te passen. Bij gebreke aan een gedragswijziging zal de Politierechter uiteindelijk oordelen over een gepaste bestraffing. De rechter zal dan, naast een rijverbod, tevens kunnen oordelen dat er andere, bijkomende straffen dienen te worden opgelegd.

 • Nood aan een gecentraliseerde database voor alle verkeersovertredingen

Het rijbewijs met punten is reeds verscheidene malen aan bod gekomen op de politieke agenda. Toch werd het tot op heden niet ingevoerd. Het grootste probleem is het gebrek aan de juiste infrastructuur voor een adequate opvolging. Bij de invoer van het rijbewijs met punten dient er een concrete opvolging van alle verkeersovertredingen te worden gedaan aan dehand van een database.

Door de invoer van de GAS-regeling in Vlaanderen worden verscheidene verkeersovertredingen door middel van deze gemeentelijke administratieve boetes afgehandeld. Hierdoor komen deze niet terecht in reeds bestaande centrale database.

Vooraleer het rijbewijs met punten kan worden ingevoerd, is er nood aan een gecentraliseerde database waarin alle verkeersovertredingen worden bijgehouden.

3. Invoering digitaal rijbewijs

In 2022 werden elke dag 75 overtredingen met betrekking tot het rijbewijs vastgesteld door de politie. Dit betreft zowel mensen die een voertuig besturen zonder te beschikken over een rijbewijs, mensen die tijdens een lopend rijverbod een voertuig besturen of bestuurders die rijongeschikt werden verklaard.

In België bestaat er geen centrale databank om na te gaan of een bestuurder al dan niet beschikt over een geldig rijbewijs. De invoer van een digitaal rijbewijs, gekoppeld aan een database, vergemakkelijkt de controles van de politie. Hierdoor zal de politie eenvoudiger kunnen nagaan of een bestuurder al dan niet beschikt over een geldig rijbewijs. Bovendien kan in deze database tevens worden aangegeven indien een bestuurder (tijdelijk) rijongeschikt werd bevonden.

 • Het rijbewijsslot

Bij de invoer van een digitaal rijbewijs kan dit eveneens gekoppeld worden aan de maatregel van een rijbewijsslot.

Door ervoor te zorgen dat voertuigen gekoppeld worden aan de database van de digitale rijbewijzen, kan er een systeem worden ingebouwd zodat voertuigen niet starten indien de betrokkene niet over een geldig rijbewijs beschikt.

Een belangrijke uitdaging hierbij is de invoer van een database die up-to-date wordt gehouden.

Besluit

VIAS stelt een verscheidene maatregelen waaronder het eenvoudiger opsporen van bepaalde overtredingen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Het valt af te wachten of de betrokken beleidsmakers hiermee aan de slag gaan en deze maatregelen op (korte) termijn worden ingevoerd.

De grootste uitdaging is het voorzien in een up-to-date database voor onder andere verkeersovertredingen bij het rijbewijs met punten en het digitale rijbewijs.

Het MIJNBOETE-team volgt steeds alle aanpassingen betreffende de verkeersregelgeving op en brengt u graag op de hoogte van de (te verwachten) wijzigingen.

Heeft u ondertussen vragen over dit artikel of zelf een dagvaarding ontvangen voor de Politierechtbank? Contacteer ons gerust voor een eerste gratis juridisch advies.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?