Voertuig geïmmobiliseerd? Wat nu?

voertuig geïmmobiliseerd verkeersboete advocaat

Voertuig geïmmobiliseerd? Wat nu?

In bepaalde gevallen kan de immobilisatie van uw voertuig bevolen worden. De immobilisatie kan enerzijds opgelegd worden door de Politierechter, en anderzijds bevolen worden door het Openbaar Ministerie.

Immobilisatie als straf

De Politierechter kan de immobilisatie bevelen telkens wanneer hij een rijverbod oplegt. De duur van de immobilisatie is dan hetzelfde als de duur van het rijverbod. De immobilisatie door de Politierechter is een straf op grond waarvan het u verboden wordt om het voertuig nog te gebruiken.

Immobilisatie als beveiligingsmaatregel

Het Openbaar Ministerie kan daarnaast ook bevelen om tot immobilisatie van het voertuig over te gaan naar aanleiding van een controle door de politie.

De immobilisatie geldt hier niet als straf, maar als beveiligingsmaatregel en is enkel mogelijk in geval van volgende inbreuken:

  • Besturen van een voertuig zonder geldig rijbewijs;
  • Besturen van een voertuig tijdens een rijverbod;
  • Besturen van een voertuig zonder het door een vonnis opgelegd examen of onderzoek te hebben ondergaan.
  • Zware snelheidsovertredingen (meer dan 20 km/u in de bebouwde kom of zone 30, meer dan 30 km/u op de overige wegen)

Het voertuig wordt geïmmobiliseerd op kosten en op risico van de overtreder.

De persoon die de immobilisering heeft bevolen, kan die beëindigen:

  • Ambtshalve (uit eigen beslissing);
  • Op verzoek van de overtreder;
  • Op verzoek van de eigenaar van het voertuig die niet de overtreder is.

De persoon die de immobilisering van het voertuig wil beëindigd zien, moet zijn verzoek tot vrijgave van zijn voertuig motiveren en naar het Openbaar Ministerie sturen.

Het Openbaar Ministerie in de vorm van de Procureur des Konings heeft 15 dagen de tijd om op dit verzoek te antwoorden. Tegen een weigering an vrijgave kon tot voor kort niets tegen ondernomen worden, maar sinds deze week zijn er mogelijkheden!

NIEUW:

Vanaf 1 februari 2023 is het mogelijk om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank.

Het beroep moet worden ingediend bij de bevoegde Politierechtbank middels een verzoekschrift binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de weigering.

De Politierechtbank zal de betrokken partijen oproepen op een zitting en een beslissing nemen binnen de 15 dagen vanaf de indiening van het verzoekschrift.

Als het beroep niet wordt toegewezen (en de vrijgave van het voertuig dus wordt geweigerd), kan u wel veroordeeld worden tot het betalen van de gerechtskosten.

Werd uw voertuig onlangs geïmmobiliseerd en wenst u uw voertuig terug te krijgen? Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer (0)3 369 28 10. Wij bekijken dan samen met u wat de best te volgen strategie is om uw voertuig terug te krijgen.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?