Gespecialiseerd Team

JORGEN VAN LAER

Oprichter van MijnBoete


Mijnboete.be is een initiatief van Jorgen Van Laer, werkzaam in gans België. Hij en zijn team van gespecialiseerde advocaten  met een diepgaande kennis van de procedure en regelgeving rond snelheidsboetes, alcoholpercentages, vluchtmisdrijf en andere verkeersovertredingen staan voor u klaar.

LAURENS GUINEE

Teamverantwoordelijke Mijnboete

Laurens Guinée studeerde af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft in de loop der jaren ervaring en deskundigheid opgebouwd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Laurens Guinée is specialist verkeersrecht en is auteur van diverse bijdragen in juridische tijdschriften. Hij is thans verantwoordelijk voor het team verkeersrecht binnen VLVM advocaten.”

ELISABETH VERHEYDEN

Dossierbeheer en juridische bijstand

Elisabeth Verheyden (°1989, Genk) studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven waar ze zich specialiseerde in strafrecht en aansprakelijkheidsrecht. In oktober 2013 legde zij haar eed af aan de Balie te Antwerpen. Zij heeft ondertussen een brede ervaring opgebouwd in burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en is tevens vertrouwd met de toepassing van schadeberekeningen.

SANNE DE CLERCK

Dossierbeheer en juridische bijstand


Sanne De Clerck vatte in 2008 haar studies Rechten aan op de Universiteit Antwerpen (UA). Tijdens haar studie ontwikkelde ze een bijzondere interesse voor het burgerlijk recht en het straf(proces)recht.

Jorgen Van Laer, partner bij Van Laer & Van Mechelen advocaten te Antwerpen, is gespecialiseerd in Strafrecht en Verkeersrecht. Hij en zijn medewerkers, Laurens Guinée, Elisabeth Verheyden en Sanne De Clerck staan voor u klaar.

U kan onze expertise gebruiken om een onontvankelijkheid of vrijspraak te verkrijgen of de gevolgen ernstig te beperken.

Wij helpen u om de juiste informatie en de juiste verdediging te vinden.

Onze Ervaringen

  • Alcohol / Dronkenschap
  • Snelheidsovertredingen
  • Negeren rood licht
  • Vluchtmisdrijf
  • Sturen zonder rijbewijs
  • Gebrek aan keuring