Weigeren van een ademtest

Boete voor weigeren van een ademtest

Als de politie u vraagt om een ademtest te ondergaan, moet u in principe meewerken. Doet u dat niet? Dan riskeert u een boete die gelijk staat aan een boete voor alcoholintoxicatie.

Uw rechten bij een alcoholcontrole

De politie mag iedereen die aanstalten maakt om zijn wagen te besturen onderwerpen aan een alcoholcontrole. U mag altijd 15 minuten wachttijd vragen voor u de ademtest ondergaat.

Uw ademtest kan drie resultaten hebben:

 • S (safe of veilig): u mag doorrijden en krijgt geen boete.
 • A (alarm): u hebt tussen 0,22 en 0,35 mg/l UAL in uw bloed.
 • P (positief): u hebt meer dan 0,35 mg/l UAL in uw bloed.

Is het resultaat van de ademtest A (Alarm) of P (Positief)? Dan moet u een ademanalyse ondergaan. U moet dan opnieuw in het toestel blazen om de precieze hoeveelheid alcohol in uw bloed te meten. U mag altijd vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren als u het niet eens bent met het resultaat van de alcoholcontrole.

U mag een ademtest niet weigeren. Doet u dat toch? Dan beschouwt de politie het resultaat als positief, en krijgt u onmiddellijk een rijverbod van zes uur.

Onmiddellijk rijverbod bij weigeren ademtest

Weigert u de ademtest? Dan legt de politie u doorgaans onmiddellijk een rijverbod op van drie tot zes uur. De agent zal uw wagen parkeren als u alleen bent en niemand anders het stuur kan overnemen.

Dat onmiddellijke rijverbod heeft niets te maken met een eventueel rijverbod dat later wordt uitgesproken door de rechter. Dat verval van het recht tot sturen kan flink oplopen als u heel veel alcohol in uw bloed had, of herhaaldelijk werd veroordeeld.

Minnelijke schikking of rechtbank?

Het Openbaar Ministerie mag u een minnelijke schikking aanbieden. De minnelijke schikking houdt in dat u een geldbedrag moet betalen zodat u niet gedagvaard wordt. Als u dit bedrag niet betaalt, zal u toch gedagvaard worden voor de politierechtbank.

Het bedrag van de minnelijke schikking wordt soeverein bepaald door het parket. Maar in vele gevallen zal dat niet gebeuren als u weigert om een ademtest te ondergaan. In dat geval zal u rechtstreeks doorverwezen worden naar de politierechtbank.

Straffen en boetes

Bij weigering van de ademtest, ademanalyse of bloedproef zal u een onmiddellijk rijverbod kunnen krijgen van 6 uur.

De straf voor weigering van een ademtest, ademanalyse of bloedtest:

 • een geldboete tussen 1.600 en 16.000 euro;
 • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
 • onmiddellijke intrekking rijbewijs: mogelijk tot en met 15 dagen.

Herhaling boete alcohol

Wordt u voor de tweede of derde keer veroordeeld voor dronken rijden of voor het weigeren van een ademtest? Dan lopen de boetes en de andere bestraffingen fors op:

 • een eerste herhaling binnen drie jaar: geldboete van 3.200 tot 40.000 euro;
 • een tweede herhaling binnen drie jaar: geldboete van 3.200 tot 80.000 euro;

Alcoholmisbruik en een ongeval

Veroorzaakte u een ongeval en weigerde u achteraf een ademtest te ondergaan? Dan worden uw boetes en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard:

 • een ongeval met dodelijke slachtoffers: rijverbod van minimaal 3 maanden, verplichte examens en mogelijk het opleggen van een alcoholslot.

Opgelet: deze straffen gelden alleen voor het niet ondergaan van een ademtest. Bovenop deze veroordeling riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 34

§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0, 22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.
§ 2. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

 • 1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;
 • 2° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 verboden is;
 • 3° hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2° te laten nemen;

4° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsContacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.

  Dagvaarding ontvangen? Upload hem hierbij.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Mijn Boete team advocaten verkeersrecht

  Neem direct contact op

  U kunt ons altijd bereiken op:
  T: +32 (0)3 369 28 10
  E: info@mijnboete.be
  WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

  Boete berekenen

  Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

  Onze reviews  Hulp nodig?