Aansporen tot snel rijden

Boete voor aansporen tot te snel rijden

U kunt een boete krijgen voor het aansporen van andere weggebruikers tot overdreven snelheid, roekeloosheid of onvoorzichtigheid, ook al houdt u zich verder aan de snelheidsregels. Die vervolging staat los van de eventuele snelheidsboete die opgelegd wordt aan de chauffeur van de andere wagen.

Wat is aansporen tot te snel rijden?

Misschien kent u het wel: u verandert van rijstrook om sneller te rijden, een voorligger op de linkerrijstrook heeft u niet gezien en u moet plots remmen. Vervolgens flikkert u met uw lichten zodat de voorligger zou uitwijken of versnellen. Die actie kan genoeg zijn om een boete te krijgen voor het aansporen tot overdreven snelheid.

Andere voorbeelden: aan het rode licht daagt u een chauffeur naast u uit om snel op te trekken, of u neemt deel aan een straatrace.

Welke boete riskeert u bij aansporen tot te snel rijden?

Een chauffeur uitdagen of aansporen om overdreven snel te rijden is een overtreding van de vierde graad. Dit wordt bestraft als volgt:

 • een geldboete van 320 tot 4.000 euro;
 • verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter beslissen om toch geen (verplicht) rijverbod op te leggen. In zulke gevallen moet hij motiveren waarom hij dat niet doet.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dat geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Herhaling van boete voor aansporen tot te snel rijden

Zoals alle overtredingen van de vierde graad verdubbelt de strafmaat bij herhaling binnen de drie jaar.

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode of Verkeersreglement)

Artikel 10.4

Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden.

30 SEPTEMBER 2005. – Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Artikel 4

De overtredingen op de hierna vermelde bepalingen zijn overtredingen van de vierde graad in de zin van artikel 29 § 1, eerste lid, van dezelfde wet :

2° Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden (artikel 10.4 Wegcode)

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsContacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.

  Dagvaarding ontvangen? Upload hem hierbij.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Mijn Boete team advocaten verkeersrecht

  Neem direct contact op

  U kunt ons altijd bereiken op:
  T: +32 (0)3 369 28 10
  E: info@mijnboete.be
  WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

  Boete berekenen

  Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

  Onze reviews  Hulp nodig?