Betrapt op rijden onder invloed? U kan ongeschikt verklaard worden om een motorvoertuig te besturen

Rijden onder invloed alcohol boete

Betrapt op rijden onder invloed? U kan ongeschikt verklaard worden om een motorvoertuig te besturen

Wanneer u geverbaliseerd wordt voor het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, bestaat de kans dat er een onderzoek gestart wordt naar uw geschiktheid om een motorvoertuig te besturen.

Bijlage 6 van het Koninklijk Besluit dd. 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalt dat iedere (kandidaat-) bestuurder moet voldoen aan een aantal minimumnormen en vrij moet zijn van de in de bijlage opgenomen lichamelijke of geestelijke aandoeningen of afwijkingen, die zijn functionele mogelijkheden zodanig beperkt dat hij een gevaar kan opleveren voor de veiligheid bij het besturen van een motorvoertuig.

Ook wordt in deze bijlage bepaald dat volgende (kandidaat-) bestuurders niet rijgeschikt zijn:

  • Bestuurders die aan alcohol of psychotrope stoffen verslaafd zijn;
  • Bestuurders die regelmatig psychotrope stoffen gebruiken;
  • En tot slot bestuurders die zich niet kunnen onthouden van alcoholgebruik wanneer zij een motorvoertuig besturen.

De rijgeschiktheid wordt bepaald na een grondig geneeskundig onderzoek, waarbij doorgaans een aantal bloedafnames en/of een haaranalyse zullen worden uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal de aangestelde wetsgeneesheer een advies verlenen over de rijgeschiktheid.

Aanvang onderzoek rijongeschiktheid

Er zijn twee manieren waarop dit onderzoek in gang kan worden gezet:

Ten eerste kan het Openbaar Ministerie dergelijk onderzoek starten in de aanloop van de procedure voor de Politierechtbank.

Wanneer u door de wetsgeneesheer rijongeschikt wordt verklaard, kan u in principe niet verplicht worden om uw rijbewijs in te leveren. Immers, enkel een rechtbank kan u dwingen om uw rijbewijs in te leveren.

Wat het Openbaar Ministerie wel kan doen is uw voertuig laten seinen zodat de politie kan overgaan tot immobilisering van uw voertuig.

Daarnaast kan het Openbaar Ministerie u ook dagvaarden wegens inbreuken op de verkeerswetgeving, daar u uw voertuig steeds goed in de hand moet hebben (art. 8.3 Wegcode).

Ten tweede kan ook de Politierechter u ongeschikt verklaren tot het besturen van een motorvoertuig.

Dit kan zowel na een grondig geneeskundig onderzoek, als op basis van uw strafrechtelijk verleden.

Wanneer u ongeschikt wordt verklaard om een motorvoertuig te besturen, is het u onmiddellijk – vanaf het moment van de uitspraak – verboden om nog een motorvoertuig te besturen, en dit voor onbepaalde duur. Indien u echter bij verstek werd veroordeeld, zal het verbod tot het besturen van een motorvoertuig slechts ingaan bij de betekening van het vonnis. (art. 42 Wegverkeerswet)

Herziening rijongeschiktheid

U kan een herziening van deze rijongeschiktheid aanvragen op het moment dat u kan aantonen dat u voor een aaneengesloten periode van minimum 6 maanden wel geschikt was om een motorvoertuig te besturen. U zal hiervoor zelf op eigen initiatief bewijzen moeten verzamelen.

In de praktijk betekent dit aldus dat u minstens 6 maanden rijverbod heeft.

Een herziening kan worden aangevraagd door middel van een verzoekschrift gericht aan het bevoegde Openbaar Ministerie, die de zaak zal voorleggen aan de Politierechter die u destijds rijongeschikt heeft verklaard.

Indien er thans een onderzoek lopende is naar uw rijgeschiktheid of u wenst een herziening van uw rijongeschiktheid aan te vragen, kan u steeds beroep doen op onze gespecialiseerde advocaten via info@mijnboete.be of via het telefoonnummer (0)80.36.36.36.

Mr. Tahnee DE SMET
17 augustus 2020 

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?