Dan toch de invoering van een rijbewijs met punten?

rijbewijs met punten

Dan toch de invoering van een rijbewijs met punten?

België slechtste leerling uit de klas

Onderzoek van VIAS toont aan dat de verkeersveiligheid in het algemeen daalt. In vergelijking met andere Europese lidstaten doet België het helaas minder goed dan de rest. Daarom is actie, volgens VIAS, aangewezen. De organisatie stelt dan ook zelf een rijbewijs op punten voor. Het uiteindelijke doel is een drastische vermindering van het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers.

Vandaag de dag werken 22 van de 27 Europese lidstaten met een rijbewijs op punten. De systemen zijn wel onderling verschillend en afhankelijk van de concrete politieke invulling.

Rijbewijs gekoppeld aan strafpunten

VIAS pleit voor de invoering van een semi-automatisch puntensysteem dat elke bestuurder (bij aanvang) een bepaald aantal punten toekent. Naargelang een bestuurder verkeersinbreuken begaat, zal hij punten verliezen. Na verlies van x-aantal punten zal de bestuurder een waarschuwing (verplicht te volgen cursus, rijgeschiktheidsonderzoek, hogere geldboete, …) ontvangen.

Deze waarschuwing moet bestuurders aansporen om hun gedrag te veranderen. Bij gebreke aan gedragswijziging zal de Politierechter uiteindelijk oordelen over een gepaste bestraffing.

Dergelijk systeem biedt de mogelijkheid om recidivisten van lichte verkeersovertredingen beter op te volgen. Vandaag ontvangt een bestuurder die een lichte snelheidsovertreding begaat (75 km in de bebouwde kom) een geldboete. Deze bestuurder kan dezelfde overtreding bij wijze van spreken iedere week begaan, zonder hiervoor ooit op de vingers te worden getikt. Zolang de geldboete betaald wordt, wordt de overtreder niet gerechtelijk vervolgd. Nochtans blijkt uit onderzoek dat veel van deze (lichte) recidivisten vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen:

“Het rechtstreekse verband tussen veelvuldig overtredingen begaan en een verhoogde ongevalsbetrokkenheid is al verschillende keren aangetoond. Het is dus nodig om herhaalde overtredingen systematisch op te volgen.”

Hetzelfde geldt voor bestuurders die betrapt worden met een alcoholintoxicatie van 0,7 promille. Zij ontvangen een geldboete en krijgen een rijverbod van een aantal uren. Indien de geldboete volledig betaald wordt, zal deze bestuurder nooit voor een rechter moeten verschijnen. Door de invoering van een puntensysteem zal hierin dus verandering worden gebracht.

To be continued…

Het rijbewijs met punten wordt al tientallen jaren gezien als de oplossing om het aantal ongevallen terug te dringen en is ook opgenomen in het federale regeerakkoord. De invoering van het puntenrijbewijs komt nu dus nogmaals op de politieke agenda. Het is afwachten of de regering kan tegemoetkomen aan de in het verleden opgedoken problemen rond de concrete invulling.

Vragen over de invoering van het rijbewijs met punten? Neem hier contact met onze experten.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?