Beroep tegen bevel tot betalen is sinds 10 december 2021 een volwaardige strafprocedure

in beroep gaan advocaat

Beroep tegen bevel tot betalen is sinds 10 december 2021 een volwaardige strafprocedure

U herinnert zich allicht onze eerdere uiteenzetting van 24 oktober 2021 over het bevel tot betalen, zijn plaats en draagwijdte in de verkeershandhaving en het beroep dat men ertegen kan instellen (Lees het artikel hier)

1.

We omschreven het bevel tot betalen toen als geen eigenlijke “strafprocedure” in de zuivere betekenis van het woord maar veeleer een soort “bezwaarprocedure” waarin de Politierechter een veel beperktere beoordelingsbevoegdheid had dan wat het geval is in een gewone strafprocedure. Kort samengevat kon een Politierechter die zich over een beroep tegen bevel tot betalen moest uitspreken slechts oordelen dat:

  • ofwel het beroep niet rechtsgeldig werd ingesteld (bv. laattijdig of onjuist);
  • ofwel het beroep rechtsgeldig werd ingesteld, maar dat het ongegrond is doordat de erin aangehaalde argumenten niet kunnen overtuigen;
  • ofwel het beroep rechtsgeldig werd ingesteld en dat het gegrond is doordat de erin aangehaalde argumenten wel overtuigend zijn.

Voor het overige kon de Politierechter in geval van een beroep tegen bevel tot betalen dus geen toepassing maken van de – soms zware straffen – die de strafwet voor bepaalde verkeersinbreuken voorschrijft. Hij of zij kon enkel het bevel tot betalen bevestigen en vermeerderen met de gerechtskosten of kwijtschelden.

2.

Bij wet van 28 november 2021, dat in werking trad op 10 december 2021, heeft de wetgever de draagwijdte van het beroep tegen bevel tot betalen drastisch veranderd.

Sindsdien geldt de regel dat wanneer het beroep tegen bevel tot betalen rechtsgeldig werd ingesteld, het bevel weliswaar als niet bestaande wordt beschouwd. Echter, de zaak zal daarmee in zijn geheel aanhangig worden gemaakt voor de Politierechtbank. In dat geval zal de Politierechter, indien hij of zij de overtredingen die aan het bevel tot betalen ten grondslag liggen bewezen verklaart, toepassing kunnen maken van alle straffen die de strafwet voor die bewuste overtredingen voorschrijft.

Deze straffen kunnen gaan van een geldboete, een tijdelijk rijverbod, een of meerdere herstelexamens en/of -proeven tot, in extremere gevallen, zelfs een alcoholslot, de bijzondere verbeurdverklaring van een motorvoertuig of zelfs een rijverbod voor onbepaalde duur wegens lichamelijke en/of geestelijke ongeschiktheid.

Dit heeft met andere woorden tot gevolg dat wie vanaf 10 december 2021 een beroep tegen bevel tot betalen bij de Politierechtbank instelt, niet langer te maken heeft met “slechts” een bezwaarprocedure, maar een volwaardige strafprocedure tegen zichzelf aanhangig maakt en zich blootstelt aan het uitgebreid amalgaam van straffen waarin de strafwet voor die bewuste verkeersinbreuken voorziet.

Het zal bovendien tot gevolg hebben dat deze strafrechtelijke veroordeling op het strafregister zal worden vermeld, hetgeen in sommige gevallen problematisch kan zijn voor wie een attest van goed gedrag en zeden bij zijn of haar gemeente wil opvragen.

Men zal zich dus de vraag willen stellen of het instellen van een beroep tegen een bevel tot betalen wel effectief voor een dienstige oplossing zal zorgen en men daardoor niet meer in de problemen zou komen. Voor dergelijk advies kan u uiteraard steeds bij ons team van gespecialiseerde advocaten terecht.

 

Heeft u vragen in verband met een ontvangen proces-verbaal, een onmiddellijke inning, een minnelijke schikking of een bevel tot betalen? Gelet op de strenge termijn- en vormregels die doorgaans in dergelijke situaties aan de orde zijn, doet u er goed aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde advocaten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer + 32 3 369 28 10 of op het e-mailadres info@mijnboete.be.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?