Dronken fietsen kan je een financiële kater bezorgen

dronken fietsen alcohol boete

Dronken fietsen kan je een financiële kater bezorgen

Het is gelukkig algemeen geweten dat alcohol en deelnemen aan het verkeer niet samengaan. Nochtans merken wij dat er veel onduidelijkheid is over het gebruik van alcohol en het besturen van een fiets. Mag je nog fietsen met een glaasje te veel op? En wat zijn de eventuele sancties?

PRINCIPE

De wetgever is klaar en duidelijk: een fietser is in het kader van de Wegverkeerswet immers ook een bestuurder, zodat de strafbaarstellingen voor intoxicatie en dronkenschap ook voor de fietser gelden.

Zo stelt de wegverkeerswet dat het verboden is op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen met een alcoholconcentratie van meer dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 promille.

Deze bepalingen volgen uit de artikelen 34 e.v. van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet).

Deze regels gelden zowel voor motorvoertuigen als andere voortbewegingstoestellen, dus ook voor een (elektrische) fiets, een Speed Pedelec, een skateboard en een (elektrische) step.

WELKE STRAF RISKEER IK?

  1. De straf is net hetzelfde als bij alle andere voertuigen en bestaat uit een geldboete. De minimum geldboete voor rijden onder invloed van alcohol bedraagt 1.600 euro en kan oplopen tot 16.000 euro.
  2. Daarnaast zijn Rechters vanaf 1 oktober 2017 niet meer verplicht om een rijverbod uit te spreken voor dronken bestuurders van (gemotoriseerde) rijwielen en voortbewegingstoestellen:

“De rechter is niet verplicht om het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken, indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring.”

(artikel 38 § 7 aan de Wet betreffende de politie over het wegverkeer)

In de meeste gevallen is die straf buiten proportie en schiet ze haar doel, namelijk het bevorderen van de verkeersveiligheid, voorbij.

Soms hebben deze bestuurders (nog) geen rijbewijs, bijvoorbeeld een student. In die gevallen is het dan ook zinloos om een verplicht rijverbod op te leggen.

Ondanks de Politierechter niet verplicht is een rijverbod op te leggen, bestaat de mogelijkheid nog steeds. Zo kan de rechter bijvoorbeeld een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken wanneer iemand zich met een (gemotoriseerd) rijwiel of een voortbewegingstoestel (rolstoel, step, rolschaatsen, eenwieler, enz.) onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen op de openbare weg begeeft.

Het rijverbod bedraagt dan minstens 8 dagen en kan oplopen tot maximaal 5 jaar.

 

BESLUIT

Hoewel het een goed idee lijkt om de auto thuis te laten en met de fiets de stad in te gaan, is het toch oppassen geblazen, want zelfs op twee wielen mag je geen glaasje te veel op hebben.

Indien je als fietser een proces-verbaal of dagvaarding zou ontvangen voor dronken rijden, kan u uiteraard contact op nemen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?