Herkwalificatie van vluchtmisdrijf met gewonden naar de mildere inbreuk: “niet ter plaatse blijven”

vluchtmisdrijf met gewonden

Herkwalificatie van vluchtmisdrijf met gewonden naar de mildere inbreuk: “niet ter plaatse blijven”

De heer M. diende zich voor de Politierechtbank van Gent te verantwoorden omdat hij ervan werd verdacht een aanrijding met vluchtmisdrijf met gewonden te hebben veroorzaakt. Ter zitting liet hij zich bijstaan door één van onze gespecialiseerde advocaten.

Feiten

De heer M. kwam in aanrijding met een fietser dewelke op onvoorzienbare wijze de rijbaan overstak. Na deze aanrijding stopte de heer M. om de toestand van de fietser na te gaan.

Vermits er onmiddellijk enkele omstaanders bij kwamen, de fietser aangaf vlakbij zijn muziekschool te zijn, niet gewond te zijn en de heer M. niet in fout was voor de aanrijding, vervolgde de heer M. zijn weg naar huis.

Diezelfde dag werd de heer M. echter geconfronteerd met de politie dewelke hem in kennis stelde dat hij verdacht werd te zijn betrokken bij een aanrijding met vluchtmisdrijf met gewonden.

Herkwalificatie naar de mildere inbreuk: niet ter plaatse blijven na een ongeval dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt

Ter zitting zette meester DOBBELEERS de omstandigheden van het ongeval uiteen én werd er benadrukt dat de heer M. nooit de intentie had om vluchtmisdrijf te plegen.

Dit werd gestaafd d.m.v. de vaststellingen in het dossier evenals door de persoonlijke situatie van de heer M. waarvan de nodige stukken ter zitting werden bijgebracht.

De rechter volgde het pleidooi van meester DOBBELEERS en was van oordeel dat de heer M. geen vluchtmisdrijf pleegde.

Ten gevolge hiervan werd het ‘vluchtmisdrijf’ geherkwalificeerd naar ‘niet ter plaatse blijven’.

Juridisch

Wat is nu het verschil in bestraffing tussen een ‘vluchtmisdrijf met gewonden’ en ‘niet ter plaatse blijven’?

De wetgever tilt enorm zwaar aan vluchtmisdrijf met gewonden waardoor de Politierechter bij dergelijke inbreuken verplicht is een zeer strenge bestraffing uit te spreken, namelijk:

  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot drie jaar en/of;
  • Een geldboete van 400,00 EUR tot 5.000,00 EUR (te vermenigvuldigen met 8!) en
  • Een rijverbod van minstens drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang en
  • Het herstel tot het recht in sturen afhankelijk te maken in het slagen in de vier herstelexamens en -proeven: theoretisch, praktisch, geneeskundig en psychologisch.

Belangrijk hierbij op te merken is dat de rechter zelfs geen fout moet weerhouden en de bestuurder m.a.w. niet aansprakelijk dient te zijn voor het ongeval, om over te gaan tot een veroordeling tot vluchtmisdrijf!

Bij een herkwalificatie naar artikel 52.3 van de Wegcode: ‘niet ter plaatse blijven’, kan er enkel een geldboete worden opgelegd. Hierbij heeft de rechter de mogelijkheid om een geldboete tussen de 10,00 EUR en 250,00 EUR op te leggen. (te vermenigvuldigen met 8!)

Zoals u ziet zit er een enorm verschil in bestraffing tussen beide artikels.

Het is dan ook enorm belangrijk, indien u verdacht wordt te zijn betrokken bij een ongeval met vluchtmisdrijf, dat de omstandigheden ter zitting op een juiste manier worden uiteengezet.

Mogelijks kan er, o.g.v. deze uiteenzetting, een herkwalificatie naar niet ter plaatse blijven of zelfs een vrijspraak worden bekomen.

 

Wordt u verdacht betrokken te zijn bij een aanrijding met vluchtmisdrijf? Contacteer één van onze gespecialiseerde advocaten om u bij te staan. Zoals dit artikel aantoont, is een goede verdediging voor de Rechtbank zeer belangrijk waarbij iedere zaak afzonderlijk bekeken dient te worden. Wij staan u hier graag in bij.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?