Drugscontroles in het verkeer

drugscontrole onder invloed rijden

Drugscontroles in het verkeer

Er wordt ontzettend streng opgetreden bij rijden onder invloed van verdovende middelen (lees: drugs). De wetgever heeft erg lage grenswaarden bepaald waardoor deze waarde -zelfs enkele dagen na een laatste gebruik- snel overschreden wordt.

Hoe verloopt een controle?

Een politieagent mag niet zomaar overgaan tot een drugscontrole. Hij dient hiervoor een welbepaalde procedure te volgen.

  1. Checklist aan de hand van uiterlijke kenmerken

Allereerst overloopt de politie een checklist om op basis van uiterlijke kenmerken en gedrag na te gaan of er indicaties zijn van het gebruik van verdovende middelen.  Indien uit de checklist blijkt dat er vermoeden is van recent gebruik van verdovende middelen, gaat de politie over tot een speekseltest.

  1. Speekseltest

Een speekseltest geeft een eerste indicatie over het eventuele druggebruik en toont aan welke soorten drugs er aanwezig zijn in uw speeksel.

U kan een speekseltest weigeren. In dat geval zal er een arts opgeroepen worden die moet oordelen over de wettigheid van de weigering. Indien blijkt dat de weigering ongegrond is, kan u strafrechtelijk vervolgd worden en moet u de kosten voor de tussenkomst van de arts betalen.

Wanneer u een positieve speekseltest aflegt, zal uw rijbewijs worden ingetrokken voor minstens 12 uur. In de praktijk volgt er meestal wel een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen.

  1. Speeksel- of bloedanalyse

Na een positieve speekseltest volgt er een bloed- of speekselanalyse. Het weigeren van deze analyse is ook strafbaar (zie boven). Een bloedproef kan enkel geweigerd worden als er een medische reden voorhanden is.

De analyse wordt uiteindelijk overgemaakt aan een labo. U krijgt dus niet onmiddellijk de resultaten mee. In het labo zal er worden nagaan, per drugs waarop u positief heeft getest bij de speekseltest, wat de exacte waarde van de aangetroffen drugs in uw lichaam is.

Hieruit zal dus ook blijken of de toegelaten grenswaarde al dan niet overschreden werd.

De resultaten van deze analyse zullen u bezorgd worden door middel van een aangetekend schrijven. Als u het niet eens bent met de resultaten, kan u altijd een tegenexpertise vragen. Het speekselstaal zal dan een tweede maal geanalyseerd worden.
Let wel op: u dient hierbij snel te handelen en een tegenexpertise is altijd op eigen kosten.

  1. Verklaring/verhoor bij de politie

Nadat de politie de controle heeft afgerond zullen zij meestal overgaan tot een verhoor waar er gepolst zal worden naar uw druggebruik.

Let vooral op wat u hierbij invult. Als u aangeeft dagelijks of wekelijks drugs te gebruiken zal er hoogstwaarschijnlijk in het vooronderzoek al een gerechtsdeskundige worden aangesteld.

Deze deskundige zal nagaan of u ingevolge dit druggebruik wel nog medisch en/of geestelijk geschikt bent om een motorvoertuig te besturen.

Als uit dit onderzoek blijkt dat de arts u niet geschikt acht om een motorvoertuig te besturen, kan de politie uw rijbewijs komen ophalen. (Voor meer vragen omtrent de rijongeschiktheid kan je terecht bij volgend artikel: https://mijnboete.be/nieuws/betrapt-op-rijden-onder-invloed-u-kan-ongeschikt-verklaard-worden-om-een-motorvoertuig-te-besturen/)

  1. Wat na de controle?

Voor deze feiten zult u hoogstwaarschijnlijk moeten verschijnen voor de Politierechter. In dat geval zult u enkele maanden na de vaststellingen een dagvaarding ontvangen van een gerechtsdeurwaarder.

De Politierechter heeft verschillende mogelijkheden om een gepaste straf op te leggen.

  • Een geldboete: de Politierechter kan een geldboete opleggen tussen € 1.600 en € 16.000.
  • Een rijverbod: de Politierechter kan een rijverbod opleggen tussen 8 dagen en 5 jaar.
  • Medische en psychologische herstelonderzoeken: dit is een bijkomende, facultatieve mogelijkheid voor de Politierechter. Als deze proeven worden opgelegd zal u moeten slagen voor deze proeven vooraleer u uw rijbewijs terug krijgt na het rijverbod.
  • Onderzoek naar rijgeschiktheid: ook de Politierechter heeft de mogelijkheid om een onderzoek te starten naar uw medische en/of geestelijke geschiktheid om een motorvoertuig te besturen.

Als er binnen drie jaar na een eerste veroordeling opnieuw wordt vastgesteld dat u reed onder invloed van verdovende middelen worden de straffen veel strenger.

Zoals u ziet zit er op deze straffen bijzonder veel speling. Het is daarom belangrijk om de omstandigheden van de feiten correct te kaderen voor de Politierechter. Wij kunnen u hierbij helpen.

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor rijden onder invloed van verdovende middelen en zit u met enkele vragen? Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer (0)80 36 36 36.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?