Het (verplichte) alcoholslot als bijkomende beveiligingsmaatregel

alcoholslot advocaat

Het (verplichte) alcoholslot als bijkomende beveiligingsmaatregel

In 2018 werd de wetgeving omtrent het alcoholslot uitgebreid voornamelijk m.b.t. de verplichting van het alcoholslot. Dit artikel geeft een kort overzicht over het alcoholslot.

  1. Wanneer is een alcoholslot verplicht?

De politierechter heeft bij een alcoholintoxicatie vanaf 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of bij een veroordeling tot dronkenschap steeds de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen. Dit komt in de praktijk weinig voor, maar is dus niet uitgesloten.

Bij een alcoholintoxicatie van 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht ofwel 1,80 promille is de politierechter in principe verplicht om het alcoholslot op te leggen voor een periode van minstens één jaar. Mits bijzondere motivering heeft de politierechter evenwel de mogelijkheid om van deze verplichting af te wijken. Redenen hiervoor kunnen o.a. zijn: een blanco strafblad, afwezigheid van voorgaanden inzake alcohol, schuldinzicht, het voorleggen van gunstige bloedproeven,…

Indien u reeds werd veroordeeld door een politierechtbank voor een alcoholintoxicatie van minstens 0,50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht én u na deze veroordeling binnen de drie jaar opnieuw betrapt wordt met een alcoholintoxicatie van minstens 0,50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht, is de politierechter verplicht om een alcoholslot op te leggen voor minstens één jaar. In tegenstelling tot de voorgaande situatie, heeft de politierechter bij herhaling niet meer de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van deze verplichting.

Naast de installatie van het alcoholslot zal u tevens een verplicht omkaderingsprogramma dienen te volgen bij VIAS. In dit omkaderingsprogramma zal de werking van het alcoholslot worden uitgelegd evenals wordt er opgevolgd of er al dan niet inbreuken werden begaan tijdens de periode van het gebruik van het alcoholslot. Dit zal verspreid worden besproken over verscheidene contactmomenten.

  1. Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Er kan aan de politierechtbank worden verzocht om een uitzondering toe te staan voor een welbepaalde voertuigcategorie. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat de rechter verplicht is het alcoholslot op te leggen voor de voertuigcategorie waarmede de overtreding werd begaan.

Indien u m.a.w. geïntoxiceerd reed met een voertuig waarvoor u rijbewijscategorie B nodig heeft, kan de rechter u eventueel toestaan dat, indien u vb. vrachtwagen- of buschauffeur bent, er geen alcoholslot dient te worden geïnstalleerd voor deze voertuigcategorieën.

  1. De kost van het alcoholslot

Voor de kost van het alcoholslot evenals van het omkaderingsprogramma dient u zelf in te staan. Dit komt er m.a.w. naast de geldboete nog bij.

Er kan eventueel bij, vb. financiële moeilijkheden, worden gevraagd aan de rechtbank om de kosten van het alcoholslot en omkaderingsprogramma in mindering te brengen van de geldboete.

  1. Verplichting tot installatie

Indien er een alcoholslot wordt opgelegd door de politierechtbank, kan u alsnog beslissen om niet over te gaan tot installatie ervan. U moet er dan wel rekening mee houden dat u, na de betekening van het alcoholslot, gedurende de periode dat het alcoholslot werd opgelegd, niet met een motorvoertuig mag rijden.

Bestuurt u toch een motorvoertuig wanneer u het opgelegde alcoholslot niet heeft geïnstalleerd? U dient zich te verwachten aan een nieuwe dagvaarding voor de Politierechtbank. Het besturen van een voertuig zonder het opgelegde alcoholslot is strafbaar met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 4.000 tot 16.000 euro. Er zal ook een rijverbod opgelegd worden dat minstens even lang is als de duurtijd van het alcoholslot.

Zoals u ziet, zijn er verscheidene mogelijkheden m.b.t. het alcoholslot. De bijstand van een gespecialiseerde advocaat in een procedure voor de politierechtbank m.b.t. alcoholintoxicatie is dan ook noodzakelijk.

Heeft u een dagvaarding voor de politierechtbank ontvangen of heeft u een positieve ademanalyse afgelegd? Raadpleeg gratis één van onze specialisten in het verkeersrecht.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?