Het verschil tussen strafregister en attest van goed gedrag en zeden

strafregister dagvaarding politierechtbank

Het verschil tussen strafregister en attest van goed gedrag en zeden

Indien u veroordeeld werd door een strafrechter, zal dit vermeld worden in uw strafregister. Wat is nu het verschil tussen het strafregister en het attest van goed gedrag en zeden?

Het strafregister of ook wel het strafblad genaamd is een opsomming van uw geheel strafrechtelijk verleden. Wanneer u voor een strafbaar feit moet voorkomen en u door een rechter veroordeeld wordt, komt dit op uw strafregister te staan. Het strafregister vermeldt ook de beslissing tot opschorting van de uitspraak, de minnelijke schikkingen, enz. Onmiddellijke inningen komen echter niet in het strafregister.

Niet zomaar iedereen kan toegang krijgen tot het strafregister. Enkel bepaalde categorieën van personen hebben toegang, namelijk medewerkers van het strafregister en griffiers.

Het attest van goed gedrag en zeden (nieuwe benaming : “uittreksel uit het strafregister”) is een officieel document met vermelding van al uw eerdere strafrechtelijke veroordelingen.

In tegenstelling tot het strafregister, worden in dit attest de minnelijke schikkingen, die u heeft betaald wegens een verkeersinbreuk, niet opgenomen.

Wanneer u solliciteert voor een nieuwe job, dient u meestal een attest van goed gedrag en zeden voor te leggen. Voor het uitoefenen van bepaalde beroepen is het van belang dat u geen strafblad heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor leraren of ambtenaren. Het uitoefenen van dergelijk beroep kan u in dat geval geweigerd worden.

Het attest van goed gedrag en zeden kan u aanvragen op de dienst bevolking en/of burgerzaken van de gemeente van uw woonplaats.

Van dit attest bestaan er drie modellen:

  • een algemeen model: dat is het standaarddocument voor de meest uiteenlopende beroepen
  • een model voor gereglementeerde activiteiten: dat is het document dat u nodig hebt voor activiteiten die door een wettekst worden geregeld. Denk aan bewakingsagenten, personenvervoer, …
  • een minderjarigenmodel: dat is het document dat u nodig hebt voor beroepen waar u in contact met kinderen. Denk aan opvoeders, begeleiders, … Een strafblad en een uittreksel zijn twee verschillende dingen. Een straf die op je strafblad staat, staat daarom nog niet per se op het uittreksel.

Een strafregister kan soms ook aanleiding geven tot afwijzing van uw verzekeringsaanvraag.

Niet alle straffen blijven voor altijd zichtbaar in uw strafregister. Indien u veroordeeld werd tot een politiestraf, zal deze automatisch gewist worden na een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de definitieve beslissing waarbij zij zijn uitgesproken. Een politiestraf is een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf 20 tot 45 uur of een geldboete van 1 tot 25 euro. Deze uitwissing is kosteloos en is niet aan bepaalde voorwaarden verbonden.

Correctionele en criminele straffen blijven in principe altijd op uw strafregister vermeld staan. Voor deze veroordelingen kan u in bepaalde gevallen wel een eerherstel vragen. Dit houdt in dat de veroordelingen niet meer vermeld worden op uw attest van goed gedrag en zeden. Deze blijven echter wel nog steeds zichtbaar op je strafregister.

Om een verzoekschrift tot eerherstel te kunnen indienen, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U mag in de 10 voorgaande jaren geen eerder verzoek tot eerherstel hebben ingediend;
  • U moet de vrijheidsstraffen hebben ondergaan (tenzij ze voorwaardelijk zijn uitgesproken of kwijtgescholden);
  • U moet de geldboete hebben betaald (tenzij ze voorwaardelijk is uitgesproken of kwijtgescholden);
  • U moet de eventuele slachtoffers hebben vergoed (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld);
  • U moet de kosten hebben betaald (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld);
  • U moet voldaan hebben aan een eventuele verplichting tot teruggave (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld).
  • U dient een proeftermijn te hebben ondergaan van 3 jaar tot 10 jaar afhankelijk van de veroordeling die werd uitgesproken.

 

Moet u voor de Politierechtbank verschijnen of wenst u hulp bij een aanvraag tot eerherstel? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde advocaten! Dit kan via info@mijnboete.be of via het telefoonnummer (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?